Ohje - WiseMarketing: Sähköpostimarkkinointi, vastaanottajien määrittely | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseMarketing: Sähköpostimarkkinointi, vastaanottajien määrittely (vaihe 3)

Kun sähköpostiviestin perustiedot on täytetty ja viestin sisältö luotu sekä testattu, määritellään viestin vastaanottajat (vaihe 3).

Sähköpostimarkkinoinnin "vastaanottajat"-välilehdellä määritellään se postitusryhmä tai ne postitusryhmät, joille viesti halutaan lähettää.

Huom. postitusryhmät, joille halutaan viestiä, tulee olla luotuna etukäteen sähköpostimarkkinoinnin "postitusryhmät"-kohdassa.


Videon sisältö:

0:03 Uuden viestin luominen
0:20 Viestin perustietojen täyttäminen (vaihe 1)
1:23 Viestin sisällön luominen (vaihe 2)
2:27 Testiviestin lähettäminen
2:50 Viestin vastaanottajien määrittely (vaihe 3)
3:09 Viestin lähettäminen / ajastaminen (vaihe 4)

Ohjevideo, miten WisePlatformissa luodaan ja lähetetään sähköpostimarkkinointiviesti.


1. Vastaanottajien määrittely

Uutta sähköpostimarkkinointia lähetettäessä vastaanottajat-välilehdellä näkyy kaikki järjestelmään luodut postitusryhmät.

Valitaan listalta se postitusryhmä, jolle viesti halutaan lähettää. Postitusryhmiä voidaan valita myös useampia."Vastaanottajat"-välilehdeltä valitaan se postitusryhmä tai ne postitusryhmät, joille viesti halutaan lähettää.

Kaikki postitusryhmät saa valittua yhdellä kertaa laittamalla rastin vasemman reunan ylimpään laatikkoon.

Halutessaan postituslistalla olevia henkilöitä pääsee vielä tarkastelemaan klikkaamalla postituslistan nimestä, jolloin sen tiedot avatutuvat uuteen välilehteen.


Jos haluaa lähettää saman viestin kaikille postitusryhmilleen, saa kaikki ryhmät valittua kerralla laittamalla rastin sivun ylimpään laatikkoon.


Kun vastaanottajaryhmät on valittu siirrytään seuraavaan vaiheeseen (vaihe 4), jossa viesti joko lähetetään tai ajastetaan lähtemään myöhempänä ajankohtana.