Ohje - WiseMarketing: Sähköpostimarkkinointi, viestin sisältö (vaihe 2)

Sähköpostimarkkinoinnin "sisältö"-välilehdellä luodaan lähetettävän viestin sisältö ja testataan sen toiminta.

"Sisältö"-välilehdellä voi luoda ja muokata lähetettävän sähköpostin sisältöä. Jo valmiin sisällön voi tuoda kotisivuilta tai artikkelihallinnasta. Vaihtoehtoisesti viestin sisällön voi luoda alusta asti itse sähköpostimarkkinoinnin sisältöeditorilla.


Videon sisältö:

0:03 Uuden viestin luominen
0:20 Viestin perustietojen täyttäminen
1:23 Viestin sisällön luominen
2:27 Testiviestin lähettäminen
2:50 Viestin vastaanottajien määrittely
3:09 Viestin lähettäminen / ajastaminen


1. Valmiin sisällön tuominen

Kun siirrytään sähköpostimarkkinoinnin "perustiedot"-välilehdeltä "sisältö"-välilehdelle, järjestelmä ehdottaa automaattisesti vaihtoehtoja:

"Tuo etusivu" / "Tuo artikkeli".

Myöhemmässä vaiheessa viestiin pääsee tuomaan lisää valmista sisältöä alareunan "Tuo sisältöä" -painikkeella. Yhteen viestiin voi tuoda sisältöä useammasta artikkelista.
Tuo etusivu

Järjestelmästä pystyy tuomaan kotisivujen etusivun sähköpostimarkkinointiin ja lähettämään sen viestinä.

Sisältöä pystyy muokkaamaan ennen lähettämistä.

Viesti tulee muistaa aina välillä tallentaa, mikäli siihen tehdään muutoksia.


Tuo artikkeli

Järjestelmästä pystyy tuomaan minkä tahansa artikkelihallintaan luodun artikkelin sähköpostimarkkinoinnin kautta lähetettäväksi viestiksi.

Sisältöä pystyy muokkaamaan ennen lähettämistä.

Viesti tulee muistaa aina välillä tallentaa, mikäli siihen tehdään muutoksia.


2. Uuden sisällön luominen ja muokkaaminen

Halutessaan järjestelmällä pystyy luomaan myös kokonaan uuden sisältöisen viestin oikean reunan sisältöeditorin avulla.

Sisältöeditorin avulla voi myös muokata viestejä.

Viesti tulee muistaa aina välillä tallentaa, kun siihen tehdään muutoksia.


3. Viestin esikatselu

Viestiä voi esikatsella, missä välissä tahansa klikkaamalla sivun alareunasta löytyvää "Viestin esikatselu"-painiketta.

Viesti näkyy esikatselussa sellaisessa muodossa jollaisena se näkyy vastaanottajan sähköpostiohjelmassa.
4. Testiviestin lähettäminen

Sähköpostiviestistä voi lähettää testiviestin haluamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Siirrytään

→ "Viestin esikatselu"

Klikataan

→ "Lähetä testiviesti"

Kirjoitetaan avautuvaan kenttään sähköpostiosoite tai -osoitteet, joihin testiviesti halutaan lähettää.5. Testiviestin tarkistus

Siirrytään sähköpostiohjelmaan, jonka osoitteeseen testiviesti lähetettiin. Tarkistetaan viestin sisältö, asettelu sekä linkkien toimivuus.

Tehdään tarvittaessa viestiin muutokset ja tallennetaan viesti.

Mikäli viesti näyttää testipostituksessa halutunlaiselta ja kaikki toimii, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen (Vaihe 3. Vastaanottajat).