Ohje - WiseSales: Kategoriat (verkkokaupan valikko) | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseSales: Kategoriat (verkkokaupan valikko)

Tuotteet asettaminen verkkokaupan valikkoon onnistuu kategorioiden avulla.


Otsikoiden luonti verkkokaupan valikkoon

Verkkokaupan valikko rakennetaan järjestelmän hallintapuolella kohdasta

→ "Myynti"
→ "Tuotteet"
→ "Kategoriat"

Uusi kategoria (valikon otsikko) lisätään kohdasta:

→ "Lisää kategoria"

Kategoriahallinnan oikean reunan muokkaus-kuvakkeista kategorian otsikoita pääsee muokkaamaan. Muokkaus-kuvakkeen takaa asetetaan päälle mm. rooliohjattu kategoria, mikäli kategoriaotsikon halutaan näkyvän vain jollekin tietylle roolitetulle käyttäjäryhmälle.

Otsikot asetetaan verkkokauppaan näkyville / pois näkyvistä oikean reunan rasti ruutuun -kohdasta. Kaikki "täpälliset" otsakkeet ovat näkyvillä ja "täpättömät" eivät.Huomaa, että tuotekortin kohdasta "Lisää tuote kategoriaan" avatuu sama näkymä ja vastaavat otsikot, mitkä on luotu kategoriahallinnassa.


Tuotteen lisääminen verkkokaupan valikon otsikon alle

Tuote lisätään verkkokauppaan näkyville klikkaamalla tuotekortilla ensin

"Lisää tuote kategoriaan"

Tämän jälkeen rastitetaan avautuvasta ponnahdusikkunasta ne kategoriat (valikon otsikot), joiden alle tuote halutaan näkyville.

Lopuksi klikataan "Lisää" ja vielä tallennetaan tuotekortti.


Huom. Jotta tuote tulee esille verkkokauppaan, tulee se olla tämän lisäksi asetettu näkyväksi tuotehallinnan yksittäisellä tuotekortilla.