Ohje - WiseSales: Verkkokaupan sliderien hallinta | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseSales: Verkkokaupan sliderien hallinta

Verkkokaupassa olevia slidereita pääsee lisäämään, poistamaan ja muokkaamaan hallinnasta.
​​​​​​​Slider-hallinta toimii samoin kuin kotisivujen slider-hallinta.


1. Verkkokaupan sliderien hallintaan siirrytään järjestelmän hallintapuolelta valitsemalla

→ "Myynti"

→ "Asetukset"

→ "Ulkoasu"

Uusi slideri lisätää klikkaamalla

→ "Lisää slideri"

Uusi slider lisätään sivun yläreunan "Lisää slider"-painikkeella.


2. Sliderin otsikko ja teksti
​​​​​​​
Lisätään sliderille otsikko ja teksti, jotka tulevat näkyviin verkkokauppaan määritettyjen tyylien mukaisesti (esimerkiksi kuvan alapuolelle tai kuvan päälle).

Huom. Mikäli lisättävässä slider-kuvassa on jo valmiina tekstiä eikä sivulle haluta näkyviin otsikkoa ja tekstiä, jätetään nämä kohdat tyhjiksi.

Määritetään sliderille otsikko ja teksti, mikäli sellaiset halutaan lisätä.


3. Sliderin linkki ja linkkipainike

Jos sliderin halutaan johtavan jollekin toiselle sivulle, lisätään tämän sivun osoite "linkki"-kenttään.

Jos linkin halutaan näkyvän painikkeena sliderissa, kirjoitetaan "painikkeen teksti" -kenttään haluttu teksti. Tämän kentän voi jättää myös tyhjäksi, jolloin koko slider-kuva toimii linkkinä.

Määritetään linkkipainikkeen teksti sekä linkki, mikäli sellaiset halutaan lisätä.


4. Sliderin näkyvyysaika

Sliderin näkyvyysajalla voidaan määrittää, kuinka monta sekuntia yhden sliderin halutaan olevan näkyvillä ennenkuin seuraava vaihtuu.

Näkyvyysaika 5000 = 5000 ms = 5 s

Huom. Näkyvyysaikaa pystyy muuttamaan, mutta sen täytyy olla kaikissa slidereissa sama.

Näkyvyysajalla voidaan määrittää, kuinka monta sekuntia yhden sliderin halutaan olevan näkyvillä.


5. Sliderin kuva

Klikataan

"Lisää kuva" ja haetaan haluttu slider-kuva tiedostoista.

Huom. Kuvan voi halutessaan lisätä jo ensimmäisenä, kun alkaa täydentämään sliderin tietoja.

Sliderissa käytetty kuvakoko on 1600 x 700 px.

Slider-kuva lisätään klikkaamalla "Lisää kuva"


6. Kuvan vaihtoehtoinen teksti eli alt-teksti

Kirjoitetaan kuvasta kertova kuvaileva teksti kenttään.

Alt-tekstit liittyvät sivuston saavutettavuuteen ja hakukoneoptimointiin. Niiden tarkoituksena on kertoa ja kuvailla lukijalle, mitä kuva esittää. Tästä on hyötyä, mikäli kuva ei jostain syystä lataudu tai lukija käyttää lukulaitetta.

Alt-teksti ei näy suoraan sivuston kävijöille ja se on eri asia kuin kuvan varsinainen, näkyvä kuvateksti.​​​​​​​

Sivuston saavutettavuuteen liittyvälle alt-tekstille on oma kenttänsä.


5. Kun kaikki sliderin tiedot on lisätty klikataan

"Tallenna"

Painetaan lopuksi "tallenna".


Sliderin voi ajastaa näkymään tietyllä aikavälillä minuutin tarkkuudella.

Jos Näkyvyys alkaen -kohta jätetään tyhjäksi, slider näytetään heti. Jos Näkyvissä asti -kohta jätetään tyhjäksi, slider näkyy toistaiseki.


Slider voidaan poistaa kokonaan järjestelmästä tai laittaa "ei näkyvissä" tilaan

Poistaminen
Painetaan halutun sliderin kohdalla roskiksen kuvaa oikealla.

Näkyvyyden muuttaminen
Painetaan halutun sliderin kohdalla vasemmasta reunasta painikketta "näkyvissä" kerran, jolloin tämä muuttuu tilaan "ei näkyvissä"

Painetaan "Tallenna"

Slider voidaan joko poistaa kokonaan tai ottaa pois näkyvistä.


Klikataan halutun sliderin kohdalle vasemmasta reunasta nuolta ylös tai alas, jolloin slider siiryy joko ylemmäs tai alemmas järjestyksessä.

Painetaan lopuksi "Tallenna"

Slidereiden järjestystä voi muuttaa raahaamalla tai nuolista.