Ohje: WiseSales - alennusten antamisen rajoitus | WiseNetwork Oy

Ohje: WiseSales - kassalla annettavien alennusten rajoitus

Kassaan voidaan tehdä roolikohtaisia rajoituksia sille, kuinka paljon asiakkaille pystyy antamaan alennusta. Alennusrajoitus tehdään aina prosenteissa, ei euroissa.

1. Löydät kassan asetukset menemällä Myynti > Myynti > Kassa ja klikkaamalla haluamasi kassan kohdasta Asetukset.

2. Kassan asetuksissa valitaan välilehti Alennusrajoitukset.

3. Kassaan voidaan määritellä yleinen ensimmäisalennusprosentti. Huomaathan, että yleistä enimmäisalennusprosenttia kannattaa käyttää vain, jos roolikohtaisia rajoituksia ei ole käytössä.

Klikkaamalla Lisää alennusrajoitus, pääsee lisäämään roolikohtaisia rajoituksia. Jokaiselle roolille pitää tehdä oma sääntönsä. Roolin ja suurimman sallitun alennusprosentin asettamisen jälkeen klikataan Tallenna ja vielä uudelleen sivun oikeasta alakulmasta Tallenna.

Kassalla henkilö, jonka roolille on tehty alennusrajoituksia, näkee tuotekohtaisesti, kuinka paljon hän voi antaa alennusta kyseisestä tuotteesta.

Jos henkilö, jonka roolille on tehty alennusrajoituksia, yrittää antaa alennusta enemmän kuin hänen roolillaan on sallittu, antaa järjestelmä virheen ja ilmoittaa, mikä on suurin sallittu alennus.