Ohje - WiseEconomy: Saapuneet täsmäytettävät suoritukset | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseEconomy: Saapuneet täsmäytettävät suoritukset

Kun asiakkaan suorittama maksu ei vastaa lähetetyn laskun loppusummaa, tulee suoritus näkyviin "saapuneet täsmäytettävät suoritukset" -listalle.

Katso video saapuneista täsmäytettävistä suorituksista.


1. Siirrytään järjestelmän hallintapuolelle ja valitaan

→ "Taloushallinto"
→ "Myyntilaskut"


Saapuneet täsmäytettävät suoritukset löytyvät myyntilaskujen alta.


2. Lista "saapuneet täsmäytettävät suoritukset" löytyy myyntilaskujen etusivulta, sivun alaosasta.

Lista "saapuneet täsmäytettävät suoritukset" löytyy sivun alaosasta.


  • Ensimmäisenä riviltä löytyy laskun numero, jota klikkaamalla pääsee tarkastelemaan kyseistä laskua.

  • Toisena riviltä löytyy tieto, milloin lasku on lähetetty asiakkaalle.

  • Kolmantena riviltä löytyy laskun yhteissumma eli se summa, joka asiakkaan olisi pitänyt maksaa.

  • Seuraavana rivillä näkyy summa, jonka asiakas on maksanut.

  • Seuraavaksi riviltä löytyy alkuperäisen laskun summan sekä maksetus suorituksen ero.
    • Jos maksettu suoritus on suurempi kuin laskun summa, näkyy ylisuoritus listassa punaisella fontilla.
    • Jos maksettu suoritus on pienempi kuin laskun summa, näkyy alisuoritus listassa vihreällä fontilla.