Ohje - WiseEconomy: Palkkatuotteen luominen | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseEconomy: Palkkatuotteen luominen

Järjestelmään voidaan muodostaa erilaisia yrityksen käyttämiä palkkatuotteita, kuten kuukausipalkka, tuntipalkka tai palkan lisät.

1. Palkkatuotteet löytyvät järjestelmästä:

→ Taloushallinto
→ Palkat
→ Palkkatuotteet

Palkkatuotteet -välilehdellä voidaan lisätä yksi tai useampi työsopimuksilla käytettävä palkkapaketti.

Palkkatuote lisätään yhteenvetotaulukon oikeasta yläkulmasta "Lisää uusi" -painikkeesta.


2. "Lisää uusi" -painikkeesta aukeaa tyhjä luonnos, johon määritetään palkkatyyppi, palkkatuotepaketin nimi sekä kaikki palkanlaskentaan tarvittavat rivit.

Uusi palkkarivi lisätään klikkaamalla "Lisää rivi" ja palkkarivi valitaan vetovalikon takana olevien koodien joukosta.

Palkkarivien koodit on tuotu Tulorekisteristä palkkajärjestelmään sellaisinaan, mikä helpottaa palkkailmoitusten generointia. Palkkarivit siirtyvät palkkailmoituksiin koodien perusteella, joten niitä ei saa muuttaa.3. Luodaan uusi palkkatuote ja nimetään se tunnistettavaksi .

  • Lisää rivi -toiminnolla voidaan hakea palkkatuotteelle palkkarivit Tulorekisterin mukaisilla koodeilla
  • Lisää tyhjä -toiminnolla voidaan luoda tyhjä palkanrivi, kuten esimerkiksi kirjanpidolliset viennit 

Yritykselle voidaan luoda useita erilaisia palkkatuotteita tai yksi palkkatuote, joka pitää sisällään kaikki yrityksen käytössä olevat palkkalajit .

Palkkarivit tiliöidään aina suoraan palkkatuotteelle.


4. Palkkatuotteelle lisätään kirjanpidolliset viennit klikkaamalla ”Lisää tyhjä”

Kirjanpidollisten vientien koodit näkyvät oheisessa kuvassa.

Koodi "-2” tarkoittaa, että kyseisessä kirjanpidon viennissä ei huomioida luontoisetuja

Koodi ”-1” tarkoittaa, että kyseisessä kirjanpidon viennissä huomioidaan veronalainen ansio5. Kirjanpidollisia vientejä pitää lisätä kaksi kappaletta, jotta vastatili on myös mukana.

”Kerroin” -sarakkeessa miinus -merkkinen summa tarkoittaa tasepuolen riviä ja plus -merkkinen summa tarkoittaa tulospuolen riviä.