Ohje - WiseCMS: Hakukoneoptimointi | WiseNetwork Oy

Ohjeet - WiseCMS: Hakukoneoptimointi

Ohjeet, miten toteuttaa hakukoneoptimointia WisePlatformissa.

Hakukoneoptimoinnin tärkeimmiksi osa-alueiksi määritellään usein sivuston tekniset ominaisuudet, sivuston sisällöt sekä sivuston maine. Näiden onnistuminen määrittää viime kädessä yrityksen hakukonenäkyvyyden. Näistä sivuston sisältöön (ja sitä kautta myös maineeseen) voi jokainen sisällöntuottaja vaikuttaa.


WiseCMS:n artikkelihallinta muodostaa artikkelin otsikon ja ingressin perusteella automaattisesti sivulle seo-otsikon sekä seo-kuvauksen. Mikäli tekstiä halutaan optimoida tarkemmin jollekin tietylle avainsanalle, voidaan näitä molempia muokata artikkelin asetusten takaa.

Artikkelihallinta

SEO-otsikko (eli Title)

​Mikä on SEO-otsikko?

SEO-otsikon sanotaan olevan tärkein yksittäinen hakukoneoptimoinnin osa.

 • SEO-otsikko on sisällön nimi, joka kertoo hakukoneille, mitä aihetta sivulla käsitellään.
 • On eri asia kuin itse artikkelin näkyvä otsikko.
 • Artikkelille valittu avainsana tulee sisällyttää SEO-otsikkoon ja mielellään vielä ensimmäiseksi.
 • Tulee näkyviin hakukoneiden tuloslistauksessa
 • Tulee olla uniikki eikä samalta sivustolta saa löytyä useampia artikkeleita samalla SEO-otsikolla.
 • Suosituspituus on enintään 65 merkkiä.
  ​​​​​​​

Miten muokkaan SEO-otsikkoa?

→ Siirrytään artikkelin muokkaustilaan.
→ Avataan sisältöeditorista kohta "Asetukset"
→ Kirjoitetaan haluttu SEO-otsikko sille varattuun kenttään.
→ Painetaan "Julkaise"

​SEO-otsikosta (title) tulee löytyä sivulle suunniteltu avainsana.


SEO-kuvaus eli (meta-kuvaus)?

Mikä on SEO-kuvaus?

 • Tulee näkyviin hakukoneiden hakutuloksissa (sekä some-jaoissa).
 • Ensisijaisena tarkoituksena on houkutella käyttäjiä klikkaamaan hakutulosta eikä siten suoraan vaikuta hakukonesijoituksiin.
 • On hyvä sisältää artikkelin avainsana ja esimerkiksi toimintakehoite.
 • Suosituspituus on enintään 156 merkkiä
  ​​​​​​​

Miten muokkaan SEO-kuvausta?

→ Siirrytään artikkelin muokkaustilaan.
→ Avataan sisältöeditorista kohta "Asetukset"
→ Kirjoitetaan haluttu SEO-kuvaus sille varattuun kenttään.
​​​​​​​→ Painetaan "Julkaise"

​SEO-kuvauksesta (meta-kuvaus) tulisi löytyä sivulle suunniteltu avainsana.


Kuvat

WiseCMS:n artikkelihallinta ehdottaa sisällöntuottajaa kirjoittamaan kuvalle kuvatekstin. Tilaisuus kannattaa hyödyntää, sillä hakukoneet tulkitsevat kuvia kuvatiedostojen nimen sekä kuvatekstien perusteella.​​​​​

1. Kuvatekstiin kannattaa sisällyttää hakusana, jos mahdollista

2. Varsinaisen näkyvän kuvatekstin lisäksi kuvalle kannattaa kirjoittaa myös vaihtoehtoinen alt-teksti, joka vaikuttaa myös sivun hakukonenäkyvyyteen.

Lisää kuvien alt-teksteistä >>

Artikkelin kuvissa kannattaa kiinnittää huomiota kuvatekstiin sekä kuvan alt-tekstiin.


Url

Hakukoneiden kannalta myös sivuston url-osoitteilla on merkitystä. Niiden tulisi olla selkokielisiä ja kertoa sivun sisällöstä. Artikkelin näkyvä url-osoite on myös hyvä pitää lyhyenä.

WiseCMS muodostaa näkyvän url-osoitteen artikkelin otsikon sekä artikkeliin mahdollisten lisättyjen kategorioiden perusteella.

Mikäli url-osoitetta haluaa tästä vielä lyhentää se onnistuu artikkelin sisältöeditorin kohdassa:
→ "Asetukset"
→ "Artikkelin osoite"

Lisätään kenttään kauttaviiva sekä haluttu url-osoitteen loppuosa.

Esimerkiksi WiseNetworkin avoimet työpaikat löytyvät osoitteesta www.wisehelp.fi/tyopaikat


Linkitykset

Linkkejä on olemassa sekä sisäisiä että ulkoisia ja molemmat vaikuttavat sivuston hakukonenäkyvyyteen.


Sisäiset linkit

 • Sisäisillä linkeillä tarkoitetaan linkkejä, jotka johtavat sivustomme muihin sivuihin.
 • Sivuston jokaiselle alasivuille tulisi päästä enintään kolmella klikkauksella.
 • Linkkien tulisi johdattaa lukijaa loogisesti eteenpäin eli käytännössä linkkien on hyvä kertoa samasta aihepiiristä tai liittyä jotenkin toisiinsa.
 • Sisäiset linkit antavat hakukoneille kuvan sivuston rakenteesta.
 • Linkeissä on hyvä käyttää luonnollista ja kuvailevaa tekstiä sekä mahdollisuuksien mukaan sisällyttää avainsana myös linkkiin.
 • Linkit tulisi myös muotoilla siten, että ne on helppo huomata


WiseCMS:n artikkelihallinnasta löytyy "linkkipainike", jonka avulla sivuston sisältöjä on helppo linkittää toisiinsa ja johdattaa lukijaa eteenpäin.

Linkkipainikkeen tekstin voi kirjoittaa itse ja ne on muotoiltu siten, että kävijöiden on helppo huomata ne ja tunnistaa linkeiksi.

I

Ulkoiset linkit

 • Ulkoiset linkit johdattavat ulkopuolisilta sivuilta omille sivuillemme
 • Ovat hakukonenäkyvyyden perusta
 • Hakukone tulkitsee sivuston sitä luotettavammaksi ja laadukkaammaksi, mitä enemmän se saa linkkejä laadukkaista ulkoisista lähteistä.
 • Myös some-näkyvyys ja -jaot vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen.

Ulkoisia linkkejä kannattaa kerätä kysymällä esim. yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta, voivatko he linkittää omilta sivuiltaan yrityksen sivuille.

Myös sosiaalisen median voimaa ei kannata aliarvioida, vaan panostaa mielenkiintoisiin sisältöihin, joista tykätään ja joita jaetaan sosiaalisessa mediassa.

WiseCMS:ssä artikkeleihin saa valmiiksi some-jakopainikkeet artikkelin sisältöeditorin asetuksien alta.


Navigaatio

Kotisivujen navigaatiolla on myös oma osansa hakukoneoptimoinnissa. Tärkeintä on, että navigaatio on helposti ymmärrettävä ja se käyttö on sujuvaa. Monimutkaiset navigaatiorakenteet ovat vaikeita ymmärtää niin käyttäjille kuin hakukoneillekin. Hakukoneet arvostavat helposti käytettäviä sivuja ja nostavat näitä korkeammille hakutuloksissaan.

Navigaation rakentamisessa kannattaakin ottaa huomioon, millä hakusanoilla ihmiset hakevat tietoa verkosta. Navigaation otsikoissa kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää juuri näitä sanamuotoja.

Ohje valikoiden muokkaamiseen >>


Uudelleenohjaukset

Uudelleenohjauksella tarkoitetaan esimerkiksi vanhentuneen sivun tai toimimattoman linkin ohjaamista uuteen url-osoitteeseen.

Kaikki sivut, jotka sisältävät vanhentunutta tietoa (esimerkiksi vanhat kampanjasivut), kannattaa uudelleenohjata sellaisille sisältösivuille, jotka vastaavat sivun sisältöä mahdollisimman hyvin. Näin varmistetaan, ettei menetetä jo ansaittuja sivuston ulkopuolisia linkkejä ja kävijä löytää haluamansa tiedon tuoreena, mikä parantaa hänen käyttökokemustaan.

Ohjeet sivujen uudelleenohjauksiin >>


Avainsanatutkimus - hakukoneoptimoinnin ensimmäinen vaihe

Avainsanatutkimus

Hakukoneoptimoinnin ensimmäinen vaihe on tehdä avainsanatutkimus, jolla tunnistetaan hakusanat ja -lausekkeet, joilla yrityksen kannattaa löytyä verkosta.

Avainsanatutkimuksen suorittaminen on erittäin palkitsevaa, sillä joskus tutkimuksen kautta löydettävät sanat saattavat olla täysin erilaisia kuin ne, joilla yritys itse haluaisi löytyä verkosta. Yrityksen tuleekin tunnistaa sellaiset toimialaansa liittyvät hakusanat ja -lausekkeet, joilla kuluttajat hakevat verkosta tietoa. Hakukoneoptimointia ei kannata toteuttaa sellaisille avainsanoille, joilla kukaan ei hae!

Avainsanatutkimuksen suorittaminen on usein työläs vaihe ja siinä käytetään apuna useita erilaisia tapoja:

 1. Mieti maalaisjärjellä: Listaa yksikössä ja monikossa sanoja ja sanayhdistelmiä, joilla kuvittelet ihmisten hakevan Googlesta
 2. Listaa keskeisiä sanoja materiaalistasi/aiheestasi sekä vanhoista artikkeleista.
 3. Katso kilpailijoiden sivuilta heidän käyttämiään avainsanoja
 4. Hyödynnä Googlen ennakoiva tekstinsyöttö.
 5. Jos mahdollista ota käyttöön jokin maksullinen avainsanatyökalu. Näin saa selvitettyä potentiaalisia hakusanoja sekä niiden hakuvolyymeja.

Kysyttävää hakukonenäkyvyyden parantamisesta? – ota yhteyttä!

WiseNetwork auttaa mielellään järjestelmäänsä käyttäviä asiakkaita optimoimaan sisältöjään hakukoneystävällisemmiksi. Jos hakukoneoptimointi kiinnostaa, ota yhteyttä!
​​​​​​​

Tukipyynnön voi tehdä järjestelmän admin-hallintapuolelta jokaisesta näkymästä klikkaamalla tuki-kuvaketta (henkilö luurit päässä).