Kotisivujen valikoiden muokkaaminen | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseCMS: Kotisivujen valikoiden muokkaaminen

Kotisivujen pää- ja alavalikoita pystyy muokkaamaan helposti itse.

Valikkoihin on helppo tehdä pieniä muutoksia itse.


Videon sisältö:

0:26 Uuden otsikon luominen valikkoon
2:56 Valikon otsikoiden muokkaaminen
​​​​​​​3:26 Valikon otsikon poistaminen

Katso videolta, miten kotisivujen valikoita voi muokata itse.


Uuden otsikon luominen pää- tai alavalikkoon (artikkelin linkittäminen valikkoon)

1. Siirrytään kotisivujen hallintapuolelle ja valitaan

→ "Kotisivut" ja sen alta

→ "Valikot"

(Jos yrityksellä on useampi sivustoja / valikoita, valitaan sivun yläreunan alasvetovalikoista valikko, jota halutaan muokata.)

Klikataan sivun yläreunasta

→ "Lisää uusi"

​​​​​​​

Kotisivujen valikoita muokataan oman hallinnan kautta. Uusi valikon otsikko lisätään vihreästä "Lisää uusi" -painikkeesta.


2. Kirjoitetaan valikkoon lisättävä otsikko "nimi"-kenttään.

Varmistetaan, että "Aktiivinen"-kenttä on "Kyllä"-tilassa, jotta valikko näkyy kotisivuilla.

"Kohde"-kohdasta määritetään halutaanko otsikon linkin avautuvan samaan vai uuteen välilehteen.

Siirrytään valitsemaan valikon otsikkoon sisältö painikkeella

→ "Valitse linkki"

Uutta valikon otsikkoa lisättäessä täydennetään tarvittavat tiedot kenttiin.


3. Sisällön valinta

(→ Jos yrityksellä on alisivustoja ja halutaan otsikosta linkittää niiden sisältöihin, valitaan alasvetovalikosta oikea sivusto.)

Valitaan haluttu sisältö hakemalla artikkeli artikkelihallinnasta. Kirjoitetaan "valitse artikkeli" -kenttään halutun artikkelin nimi tai vähintään ensimmäinen sana.

Lopuksi painetaan

"Hyväksy"

Määritetään valikon linkistä aukeava sisältö etsimällä artikkeli artikkelihallinnasta.


Alinta "linkin osoite" -kenttää käytetään, jos käytössä on lyhennettyjä url-osoitteita tai valikon otsikosta halutaan linkittää jollekin ulkopuoliselle verkkosivustolle.

Liitetään haluttu linkki kenttään ja painetaan

"Hyväksy"

Lyhennettyjä url-osoitteita sekä ulkopuolisia linkkejä käytettäessä käytetään "linkin osoite"-kohtaa.


Huom. Lyhyet url-osoiteet pääsee määrittelemään artikkelihallinnassa yksittäisen artikkelin asetuksissa.

Artikkelille voi asettaa lyhyen url-osoitteen artikkelihallinnan asetukset-kohdassa. Jos lyhyttä urlia halutaan käyttää valikossa, tulee se lisätä valikkohallinnassa "linkin osoite" -kenttään.


4. Uusi valikon otsikko tulee valikkolistauksen alimmaiseksi ja sen voi siirtää raahaamalla haluttuun kohtaan ja halutulle valikon tasolle (pää- tai alavalikkoon).

Alavalikon saa tehtyä raahaamalla otsikon ensin halutun pääotsikon alle ja sen jälkeen vetämällä otsikkoa oikealle, jolloin se muuttuu alavalikoksi.

Raahauksen jälkeen muistetaan tallentaa painamalla sivun alareunasta

→ "Tallenna"


Valikon otsikoiden järjestystä voidaan muuttaa raahaamalla. Lopuksi painetaan "tallenna".

5. Lopuksi kannatta tarkistaa kotisivujen puolelta, että valikko on mennyt oikealle kohdalle ja sen sisältö avautuu oikein.


Valikon otsikon ja sisällön muuttaminen

1. Klikataan valikon otsikko, jota halutaan muuttaa, auki nimen edessä olevasta kynäikonista

paina "Valitse linkki"

kirjoita keskimmäiseen kenttään halutun artikkelin nimi tai vähintään ensimmäinen sana

paina "Hyväksy"

paina "Tallenna"


Valikon otsikoita ja sisältöjä pääsee muokkaamaan kynäikonista.

2. Muutetaan valikon otsikkoa tai linkkiä vastaavasti kuin uutta valikon otsikkoa luotaessa.

  • Kirjoitetaan haluttu otsikko "nimi"-kenttään
  • Otsikon voi laittaa avautumaan joko samaan tai uuteen välilehteen
  • Valikon otsikon sisältöä voi muuttaa "valitse linkki" -kohdasta

Muistetaan tallentaa tehdyt muutokset.

Tehdään halutut muutokset ja lopuksi painetaan "tallenna".


Valikon poistaminen

1. Klikataan poistettavan valikon kohdalta oikeasta reunasta ruksia ja painetaan

"Tallenna"


Valikon otsikon saa poistettua ruksista.


I