Mitä ovat tagit? | WiseNetwork Oy

Mitä ovat tagit ja mihin niitä käytetään?

Tagit ovat hakusanoja, joiden avulla dataa pystytään järjestämään ja hallitsemaan. Niiden käyttö tehostaa asiakashallintaa ja helpottaa markkinoinnin kohdentamista.

WiseCRM mahdollistaa yritysten ja henkilöiden loogisen ryhmittelyn tagien avulla. Tagien käyttö tehostaa asiakashallintaa ja helpottaa kohdistettua markkinointia.

Mitä tagit ovat?

Tagit ovat eräänlaisia hakusanoja, joiden avulla järjestelmässä olevia kontakteja ja sen toimintoja voidaan ryhmitellä hyvin tarkasti. WisePlatformissa tageja pystyy lisäämään:

  • kontakteille (yrityksille tai henkilöille)
  • verkkokaupan tuotteisiin
  • uutiskirjeisiin
  • liideihin / tarjouksiin / sopimuksiin
  • laskuihin
  • kuviin

Tageja voidaan lisätä rajattomasti, joten sama kontakti/toiminto voi kuulua useampaan ryhmään. Tagit voivat liittyä esimerkiksi yritysten toimialaan tai sijaintiin: "rakennusala", "uusimaa" tai kontaktihenkilön alkuperään kuten: ”verkkokauppaostajat”, ”uutiskirjetilaajat”.

Mihin tageja käytetään?

Monet WisePlatformin osat hyödyntävät tageihin perustuvaa asiakasryhmittelyä.

Kohdennettu viestintä

Tagit mahdollistavat kohdennetun viestinnän, sillä ne toimivat pohjana markkinoinnin ja viestinnän kohderyhmien luomiselle. Kohderyhmien määrittelyyn kannattaa käyttää hetki aikaa: kun oikea viesti lähetetään oikealle kohderyhmälle, saadaan viestinnällä aikaan tuloksia.

Kaikkea yrityksen ja sen kontaktin välille kertynyttä dataa voidaan tagittaa ja hyödyntää. Segmentoinnin perusteena voidaan käyttää esimerkiksi asiakkaan ostohistoriaa (mitä tuotteita ostanut, paljonko käyttänyt ostoksiinsa rahaa) tai muuta käyttäytymistä (kyselyihin vastaamiset, tapahtumailmoittautumiset).

Haluttujen kohderyhmien määrittämisen ja tagityksen jälkeen ryhmille voidaan kohdistaa esimerkiksi erilaisia kampanjoita, tarjouksia ja sähköposteja.

Datan järjestäminen

Muun muasssa verkkokaupan tuotteita, uutiskirjeitä, liidejä, tarjouksia, sopimuksia, laskuja pystytään järjestämään tagin mukaan. Tämä helpottaa monessa tapauksessa toimintaa ja tiedon etsimistä järjestelmästä.

Sisällön tuominen kotisivuille

Tagien avulla voidaan myös tuoda kotisivuille helposti tietoa. Esimerkiksi artikkelihallinnan sisältöeditorin "listaa yrityksiä" -toiminto hyödyntää tageja. Tämän toiminnon avulla artikkelissa voidaan antaa näkyvyyttä esimerkiksi sponsoreille.


Lisää tageista

Tageja kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon kaikissa järjestelmän toiminnoissa.

Tagien hallinta: miten lisään tageja ja pidän ne järjestyksessä?

Tageja saa lisättyä järjestelmän useissa kohdissa. Katso ohjeet tagien lisäämiseen ja vinkit tagien hallinnointiin.

Lue lisää

Ohje - WiseMarketing: Postituslistojen automatisointi tageilla

Järjestelmän sähköpostimarkkinoinnin alle pystyy tekemään automaattisesti tagien perusteella päivittyviä postituslistoja.

Lue lisää

Ohje - WiseCRM: Tagin lisääminen usealle henkilö- tai yrityskontaktille yhdellä kertaa

CRM:n hakutyökalun avulla henkilö- ja yrityskontakteille on mahdollista lisätä tageja "massa-ajoina". Näin tagi saadaan lisätty helposti useille kontakteille kerralla.

Lue lisää