WiseNetworkin vinkit hakukoneoptimointiin | WiseNetwork Oy

WiseNetworkin vinkit hakukoneoptimointiin

Miten parannat itse yrityksesi näkyvyyttä Googlessa? - lue WiseNetworkin 9 vinkkiä ja ryhdy toimeen! Vinkit keskittyvät nimenomaan orgaanisiin hakutuloksiin, eivät maksettuun mainontaan.

Helpot vinkit hakukoneoptimointiin

Helpoilla vinkeillä pääsee hyvään alkuun sivuston hakukoneoptimoinnissa. Jo muutaman tunnin panostuksella saat sivujesi hakukoneprofiilia nostettua. ​​​​​​​Jos haluat kiinnittää huomiota sivujesi hakukoneoptimointiin tarkista seuraavat asiat ja tee niihin tarvittaessa muutoksia.

1. Tarkista sivuilta SEO-otsikot ja SEO-kuvaukset

SEO-otsikko on yksittäisen sivun tärkein hakukoneoptimointiin vaikuttava elementti. Se kertoo hakukoneille, mitä aihetta sivulla käsitellään. SEO-otsikko on eri asia kuin sivun näkyvä otsikko. Artikkelille valittu avainsana tulee sisällyttää SEO-otsikkoon ja mielellään vielä ensimmäiseksi.

SEO-otsikko tulee näkyviin hakukoneiden hakutuloksiin. SEO-kuvaus tulee monesti myös hakutulokseen mukaan ja sen tehtävänä on houkutella klikkaamaan linkkiä. (Usein hakukone myös itse valitsee sivustolta mielestään sopivan tekstinpätkän hakutuloksen esittelytekstiksi.)

Toimenpiteet:

 • Käy yksitellen läpi sivujesi tärkeimmät sisällöt (ainakin etusivu ja kaikki navigaatiosta löytyvät artikkelit). Katso, että kaikilta näiltä sivuilta löytyy löytyy artikkelin asetusten alta SEO-otsikko ja SEO-kuvaus.
 • Mikäli sivuilta puuttuu SEO-otsikoita tai ne eivät vastaa sivun sisältöä, lisää tai muokkaa niitä artikkelin asetuksista. Huomaa, että jokaisen SEO-otsikon tulee olla uniikki ja perustua sellaisiin sanoihin, joilla ihmiset hakevat hakukoneista.
 • SEO-kuvaus ei vaikuta suoraan hakutuloksiin. Sen tarkoituksena on houkutella klikkaamaan hakutulosta.

SEO-otsikko ja SEO-kuvaus tulee löytyä joka sivulta.


2. Mieti sivuille sopivat hakusanat

Normaalisti hakukoneoptimoinnin perusteisiin kuuluu laaja avainsanatutkimus, missä selvitetään avainsanoja, joilla ihmiset hakevat verkosta. Kaikilla ei ole aikaa ja osaamista perustavanlaatuiseen avainsanatutkimukseen, mutta aina kannattaa uhrata muutama ajatus sille, millä hakusanoilla ihmiset voisivat päätyä sivuillenne. Hakukoneoptimointi on hyvä perustaa näille tutkimuksen tai pohdinnan perusteella löydetyille sanoille, koska miksi hakukoneoptimoida sanoilla, joilla kukaan ei koskaan hae. Mieti siis hetki avainsanoja nimenomaan asiakkaasi näkökulmasta, mikä on hänen ongelmansa ja minkä ratkaisun sinä voit hänelle tarjota. Huomaa, että toisinaan asiakkaat saattavat käyttää asioista eri nimityksiä kuin ammattilaiset.

Toimenpiteet:

 • Mieti sanoja ja erilaisia sanayhdistelmiä maalaisjärjellä.
 • Hyödynnä Googlen ennakoivaa tekstinsyöttöä.
 • Katso millä sanoilla kilpailjat löytyvät verkosta.
 • Katso Google Search Consolesta, millä sanoilla sivuillenne on päädytty. Se on Googlen ilmainen työkalu, jonka avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi tarkkailla muun muassa, miten Google indeksoi ja näkee sivuston.
 • Google Trendsistä voi tutustua esimerkiksi siihen, mitkä hakusanat trendaavat ja mihin vuoden aikaan tietyillä sanoilla haetaan eniten.


Hyödynnä ilmaisia tapoja tarkastella avainsanoja. Mieti hakusanoja ja -lausekkeita nimenomaan asiakkaan näkökulmasta.


3. Silmäile sisällöt, tarkista pää- ja väliotsikot, kirjoita kuvatekstit ja alt-tekstit

Vaikka SEO-otsikko on tärkein yksittäinen sivun hakukoneoptimoinitiin vaikuttava tekijä, on sivulla myös monta muuta elementtiä, joihin kannattaa panostaa.

Toimenpiteet:

 • SEO-otsikon lisäksi myös artikkelin näkyvä otsikko vaikuttaa hakukonenäkyvyteen.
 • Silmäile sivusi läpi, lisää kuviin kuvateksit sekä kuvien asetusten taakse niihin liittyvät alt-tekstit. Google osaa tulkita juurikin alt-tekstejä.
 • Jaottele tekstiä, lisää väliotsikoita ja mahdollisuuksien mukaan liitä väliotsikoihin valitsemasi hakusana.
 • Katso, että valitsemasi hakusana esiintyy myös leipätekstissä muutaman kerran luonnollisessa muodossa (eli ei sanalistoja tms. tarkoituksellista toistamista).


Hyödynnä kuvatekstit ja erityisesti kuvien alt-tekstit.


4. Vältä sivuillasi tuplasisältöä

Hakukoneet eivät pidä duplikaattisisällöistä. Mikäli sivustolta löytyy kaksi tai useampaa sivua samalla tai lähes samalla sisällöllä, hakukone ei osaa päätellä, mikä näistä sivuista on tärkein, johon sen kannattaa kävijöitä ohjata. Tuplasisällöillä omat sisältösi päätyvät kilpailemaan hakukoneessa keskenään.

Toimenpiteet:

 • ​​​​​​​Tarkista ettei sivuiltasi löydy tuplasisältöä eli kahta tai useampaa artikkelia lähes samalla sisällöllä tai samalla otsikolla.
 • Mikäli tuplasisältöä löytyy, älä poista artikkeleita, vaan uudelleenohjaa ne linkittymään aiheen pääartikkeliin.


Uudelleen ohjaa saman sisältöiset artikkelit linkittymään pääartikkeliin. Mikäli koko sisältö ei ole sama, vaihda otsikot uniikkeihin, omiin otsikoihinsa.


Enemmän panostusta vaativat vinkit

Jos aikaa ja innostusta riittää, niin hakukoneoptimointia voi suorittaa myös pidemmän kaavan mukaan. Tällöin myös tulokset ovat todennäköisesti näkyvämpiä kuin pienemmillä toimenpiteillä.


5. Tee kunnollinen avainsanatutkimus

Jos hakukoneoptimoinnin haluaa perustaa vankalle pohjalle, olisi hyvä suorittaa perusteellinen avainsanatutkimus. Avainsanatutkimuksen suorittaminen on erittäin palkitsevaa, sillä joskus tutkimuksen kautta löydettävät sanat saattavat olla täysin erilaisia kuin ne, joilla yritys itse haluaisi löytyä verkosta. Yrityksen tuleekin tunnistaa sellaiset toimialaansa liittyvät hakusanat ja -lausekkeet, joilla kuluttajat hakevat verkosta tietoa. Hakukoneoptimointia ei kannata toteuttaa sellaisille avainsanoille, joilla kukaan ei hae!​​​​​​​

  Toimenpiteet:

  • Tee samat toimenpiteet kuin kohdassa kaksi.
  • Lisäksi avainsanatutkimuksessa on hyvä käyttää erilaisia työkaluja:
  • Google Ads -mainonnan työkalusta löytyy ilmainen Goole Ads avainsanojen suunnittelija. Käyttö vaatii Google Ads -tilin luomisen ja sen voi luoda, vaikkei olisi ajatuksena tehdä maksettua mainontaa. Google Adsista saa varmasti ideoita hakusanoihin, mutta miinuksena on se, että tilillä täytyy olla tarpeeksi paljon maksettu mainontaa ennen kuin sieltä näkee hakusanojen tai -lausekkeiden tarkempia hakumääriä.

  Google Adsin avainsanojen suunnittelija ehdottaa hakusanoja ja näyttää tämän lisäksi niiden kuukausittaisia hakumääriä.

  • Muita ilmaisia ja hyviä ovat työkaluja mm. keywordtool.io , soovle.com ja answerthepublic.com
  • Maksullinen ja sitä kautta monipuolisempi työkalu on mm. übersuggest (ilmaiseksi saa muutamia hakuja).
  • Tee hakusanoista ja -lausekkeista esim. excel-taulukko, johon ryhmittelet sanoja aiheittain sekä merkkaat, miten sijoitutte kyseisillä hakusanoilla (ja vieläpä vaikka verrattuna kilpailijoihin).


  6. Tarkista url-linkit

  Hakukoneiden kannalta myös sivuston url-osoitteilla on merkitystä. Niiden tulisi olla selkokielisiä ja kertoa sivun sisällöstä. Artikkelin näkyvä url-osoite on myös hyvä pitää lyhyenä. Selkeät url-osoitteet helpottavat niin käyttäjää kuin hakukoneitakin.

   Toimenpiteet:

   • Toimintatavaksi kannattaa ottaa artikkelien osoitteiden lyhentäminen jo heti artikkelin luomisen yhteydessä.
   • Jos sivustosi url-linkit ovat pitkiä, suosittelemme muuttamaan ne lyhyempään muotoon.
   • Artikkelien osoitteet pystyy lyhentämään artikkelin asetusten takaa löytyvästä "artikkelin osoite" -kohdasta.
   • Mikäli sivustosi navigaation url-linkit eivät ole lyhyessä muodossa, katso ohjeet valikon linkkien lyhentämiseen.
   • Pyydä tarvittaessa apua WiseNetworkin tukipalvelusta.

   Lyhyt url kirjoitetaan ilman ääkkösiä ja tarvittaessa käytetään väliviivaa. Alkuun laitetaan kauttaviiva.


   7. Panosta sisältöön

   Hyvä sisältö on hyvää hakukoneoptimointia, sillä hakukoneet eivät halua johdattaa lukijoita huonoille sivustoille. Keskity aiheeseen ja kirjoita kullakin sivulla vain yhdestä asiasta. Kun haluat lisää kävijöitä sivuille, sinulla täytyy olla tarjota heille jotain vastinetta ja syy palata sivuillesi aina uudelleen. Esimerkiksi blogikirjoitukset, erilaiset vinkit ja oppaat tarjoavat hyvän tavan luoda rikasta ja hakukoneystävällistä sisältöä sivustolle. Myös sillä, että on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, on positiivinen vaikutus hakukonenäkyvyyteen. Hyvä sisältöä jaetaan mielellään eteenpäin.

   Toimenpiteet:

   • Tee sisältösuunnitelma, joka perustuu avainsanatutkimuksessa löydettyihin hakusanoihin ja -lausekkeisiin.
   • Keskity yhdellä sivulla vain yhteen asiaan, jos myyt sekä pyyhkeitä että kylpytakkeja, niin kerro molemmista tuotteista omilla sivuillaan.
   • Julkaise säännöllisesti tekstejä esim. blogikirjoitukset ovat tähän hyvä tapa.


   8. Sisäiset ja ulkoiset linkit

   Sisäiset linkit

   Sisäisillä linkeillä tarkoitetaan niitä linkkejä, jotka johtavat sivustollasi muihin sivustosi sisältöihin. Linkit antavat hakukoneille kuvan sivuston rakenteesta. Sisäisellä linkityksellä kerrotaan Googlelle, mitkä sivuston sivut ovat tärkeitä (eli ne joihin linkitetään enemmän).

   Toimenpiteet:

   • Linkitä eniten tärkeimpiin sisältöihisi (kuten tuote- tai palvelusivullesi).
   • Käytä sisäisissä linkeissä luonnollista ja kuvailevaa tekstiä.
   • Mahdollisuuksien mukaan sisällyttä avainsana myös linkkiin.
   • Muotoile linkit siten, että ne on helppo huomata.


   Ulkoiset linkit

   Ulkoisilla linkeillä tarkoitetaan niitä linkkejä, jotka sijaitsevat muilla sivustoilla ja johdattavat sivustollesi. Google arvostaa muilta sivustoilta löytyvät linkit korkealle. Ajatus perustuu siihen, että jos muut sivustot linkittävät paljon sivustollesi, sen sisällön täytyy silloin olla relevanttia, jolloin se myös ansaitsee paremman paikan hakutuloksissa.

   Toimenpiteet:

   • Kysy asiakkailtasi, sidosryhmiltäsi suoraan voivatko he lisätä omille sivuilleen linkityksen sinun sivustollesi.
   • Jaa sisältöjäsi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.
   • Luo ylipäänsä hyvää sisältöä, jota myös muut tykkäävät jakaa ja linkittää.


   9. Hakukoneoptimointi ei ole kertaprojekti - analysoi ja kehitä

   Kun hakukoneoptimoinnissa on päästy hyvään vauhtiin, niin tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia kannattaa seurata mm. Google Analyticsistä. Hakukoneoptimointi ei ole kerta projekti, vaan jatkuvaa päivitystä, analysointia ja kehittämistä tiedon pohjalta. Markkinoilta löytyy myös erilaisia maksullisia työkaluja tulosten seurantaan, kuten esimerkiksi Content King.


   Tarkemmat ohjeet, miten hakukoneoptimointi toimii WisePlatformissa

   ​SEO-otsikosta (title) tulee löytyä sivulle suunniteltu avainsana.

   Ohjeet - WiseCMS: Hakukoneoptimointi

   Ohjeet, miten toteuttaa hakukoneoptimointia WisePlatformissa.

   Lue lisää