Ohje - WiseSales: Jäsenyys-tuotteen luominen verkkokauppaan | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseSales: "Jäsenyys"-tuotteen luominen verkkokauppaan

Katso ohjeet, miten verkkokauppaan lisätään myyntiin jäsenyyksiä.


Tärkeää!

 • Tuotteen kaikki asetukset on syytä tuplatsekata uutta tuotetta luotaessa (tai vanhaa muokatessa). Kirjanpidon myyntitili ja/tai kustannuspaikka jäävät helposti päivittämättä.
 • Kampanja pitää aina aloittaa arvioimalla se, onko nyt syytä tehdä erillinen kampanjatuote vai ei (voit halutessasi aina pyytää Wisen asiakaspalvelusta mielipidettä asiaan)
 • Useimmat jäsenyys-tyyppiset tuotteet muodostavat henkilölle sopimuksen automaattisesti huolimatta siitä, mistä myynnin kanavasta tuote myydään.

1. Siirrytään järjestelmän hallintapuolelle ja valitaan
→ "Myynti"
→ "Tuotteet"
→ "Tuotteet"

Luodaan uusi tuotekortti verkkokauppaan klikkaamalla sivun yläreunasta
→ "Lisää tuote"

Valitaan tuotelistaussivun yläreunasta "Lisää tuote".


2. Nimetään uusi tuote esim. nimellä "Jäsenyys aikuiset" ja valitaan tuotteen tyypiksi alasvetovalikosta "Jäsenyys".

Klikataan
→ "Lisää tuote"

Tuotteelle annettu nimi näkyy kaikissa myynnin kanavissa sellaisenaan.

Annetaan jäsenyystuotteelle nimi, valitaan tyypiksi "jäsenyys" ja klikataan "lisää tuote".


  2.1. Perustiedot

  Asetetaan tuotekortin näkyvyys perustiedot-kohdassa.

  • Valitaan onko tuotekortti näkyvissä verkkokaupassa (kohdassa "näkyvissä").
  • Valitaan näkyykö tuotekortti kotisivuilla verkkokaupan tuotteille tarkoitetussa elementissä. Käyttöönotto edellyttää yhteydenottoa WiseNetworkin tukeen (kohdassa "näytä kotisivulla")
  • Halutessaan tuotekortille voi asettaa julkaisupäivän (koska tuote tulee asiakkaille näkyviin) sekä viimeisen voimassaolopäivän eli säädellä ajanjaksoa, jonka tuote on näkyvillä verkkokaupassa.


  Asetetaan tuotekortin näkyvyys perustiedot-kohdassa.

  Muut perustiedot-kohdan kentät:


  • Nimi: näkyy kaikissa myynnin kanavissa sellaisenaan, voidaan muokata missä vaiheessa tahansa.
  • EANkoodi: voidaan käyttää viivakoodinlukijalla
  • Yksikkö: jäsenyys ja sopimustyyppisissä tuotteissa tulee sopimuksen maksun toistuvuuden mukaan, mutta muissa tuotteissa voidaan itse määrittää (esim. kpl, kerta)
  • Julkaisupäivä: koska tuote tulee asiakkaille näkyviin (myös esikatselu käytettävissä vasta julkaisupäivän ylityttyä)
  • Viimeinen voimassaolo: koska tuote poistuu asiakkaiden näkyvistä (myös esikatselu poistuu)
  • Vaadi henkilötunnus: voidaan tuotekohtaisesti määrittää, pitääkö ostajan syöttää verkkokaupassa henkilötunnus voidakseen ostaa
  • Lisätilauslomake: voidaan kytkeä ennalta luotu tiedonkeräyslomake lähtemään tuotteen ostajalle (käyttöönotto edellyttää yhteydenottoa Wisen tukeen)


  2.2. Tuotteen selitteet

  Kirjoitetaan tuotekuvaus, jossa voidaan kertoa esimerkiksi

  • Mitä jäsenyys tarkoittaa

  • Kertoa jäseneduista

  • Kauanko jäsenyys on voimassa

  Lyhyt kuvaus = Näkyy verkkokaupassa kuvan vieressä lyhyenä esittelytekstinä. Näkyy myös haluttaessa järjestelmän hallintapuolella tuotehallinnan listauksessa lyhyt kuvaus -sarakkeessa (Myynti → Tuotteet → Tuotteet).

  Tuotekuvaus = Näkyy verkkokaupassa tuotteen pidempänä esittelytekstinä omalla "tuotekuvaus"-välilehdellään. Esittelytekstissä on hyvä käydä mahdollisimman tarkasti läpi jäsenyyden sisältö, jotta ostaja saa mahdollisimman hyvän kuvan tuotteesta.

  Tekniset tiedot = Tähän kenttään kirjoitettu teksti tulee näkyville verkkokauppaan omalle "tekniset tiedot" -välilehdelle.

  Tilausvahvistuksen lisäinfo = Jos asiakkaan sähköpostiin lähetettävään tilausvahvistukseen halutaan kirjoitaa lisäinfoa, kirjoitetaan se tähän kenttään.

  Linkki = Lisätään kenttään linkki, mikäli tuotekortilta halutaan ohjata asiakas jonnekin muualle.

  Laskutuksen kuvaus = Jos asiakkaan laskulle halutaan liittää jokin laskutukseen liittyvä lisäinfo.


  2.3. Kirjanpitotilin lisääminen

  Jos käytössänne on WisePlatformin taloushallinnon työkalut, on tärkeää, että myytävälle tuotteelle asetetaan kirjanpitotili, jonne kaikki kyseisen tuotteen myynti ohjautuu. Mikäli kirjanpitotili puuttuu muodostuvat myyntitositteet puutteellisina.

  Tuotekortilta löytyy kohta "kirjanpito". Klikataan siinä näkyvää yritysnimeä.

  Haluttu kirjanpitotili saadaan lisättyä tuotteelle etsimällä se joko nimellä tai kirjanpitotilin numerolla.  2.4. Jäsenyyden asetukset

  Valitaan ensin "jäsenyyden tyyppi" alasvetovalikosta. Jäsenyyden asetusten kentät muuttuvat tehdyn valinnan mukaan.

  Jatkuva: toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka laskutetaan valitulla toistuvuudella, kunnes sopimus asetetaan päättymään

  Määräaikainen: kiinteän sopimuskauden tuote, jonka muodostama sopimus päättyy. Esim. 3kk kortti, joka laskutetaan kuukausittain.

  Määräaikainen+Jatkuva: kiinteän sopimuskauden tuote, joka jatkuu määräaikaisen kauden jälkeen toistuvuuden yksikön (viikko, kuukausi tai vuosi) rytmillä toistaiseksi. Esim. 12kk, jonka jälkeen toistuvuus 1kk.

  Prepaid: etukäteen maksettava, jossa asiakas valitsee määritetyn yksikön (päivä, viikko, kuukausi, vuosi) määrän. Esim. montako kuukautta haluaa ostaa (HUOM! Ei muodosta sopimusta, vaan pelkästään tilauksen ja kulkuoikeuden).

  Kiinteä prepaid: etukäteen maksettava, jossa ennalta on määritetty yksikön (päivä, viikko, kuukausi, vuosi) lisäksi myös niiden määrä. Esim. 3kk kortti

  Määrällinen määrä: esim. 10-kortti

  Tarkka ajanjakso: tuotteelle määritellään etukäteen joku ajanjakso, jonka asiakas ostaa ja jolloin kulkuoikeus on voimassa. Esim. isänpäiväviikko kampanjatuotteena.
  ​​​​​​​
  Ilmainen kokeilu: kokeilukerta pinkoodilla (edellyttää pin-koodillisia lukijoita.


  2.5. Hintatiedot

  Asetetaan tuotteelle (jäsenyydelle) myyntihinta ja veroluokka.

  Järjestelmä laskee automaattisesti verottoman hinnan asetettujen tietojen mukaan.

  "Lisää alennus" -painikkeesta saa tuotteelle lisättyä alennuksen.

  Katso tarkempi ohje:
  Alennushinnan asettaminen tuotteelle >>

  Huom. Jos haluat tehdä jäsenyyksiä eri suuruisilla jäsenmaksuilla, niin luo jokaisesta oma tuotekorttinsa (kopioi tuotekortti ja muuta siihen nimi, hinta ja muut tarvittavat tiedot). Esim. Jäsenyys aikuiset, Jäsenyys juniorit, Jäsenyys 6 kk, Jäsenyys 12 kk.


  2.6. Tilausmäärät

  Tilausmäärät-kohtaa hyödynnetään esimerkiksi kampanjatuotteiden kohdalla sekä ilmaisissa tutustumiskäynneissä.


  2.7. Kategoriat

  Kun tuotekortti on valmis ja asetettu näkyväksi verkkokaupassa (kohta 2.1. perustiedot), lisätään se vielä verkkokaupassa haluttuun valikon kohtaan kategorioiden avulla.

  Klikataan
  → "Lisää tuote kategoriaan"

  Jos haluttua kategoriaa ei ole vielä luotuna, luodaan se verkkokaupan kategoriahallinnassa (ks. seuraava kohta "verkkokaupan kategoriat").

  Kategorioiden avulla saadaan ryhmiteltyä verkkokaupassa myytävät tuotteet ja palvelut yhteneviin ryhmiin. Jäsenyyksille voidaan luoda esimerkiksi oma "Jäsenyydet"-otsikko verkkokauppaan ja lisätä kaikki jäsenyydet ostettaviksi täältä.


  Verkkokaupan kategoriat (valikko)

  Verkkokaupan navigaatiota hallitaan järjestelmän hallintapuolelta kohdasta

  → Myynti
  → Tuotteet
  → Kategoriat

  • Uusi kategoria lisätään "Lisää kategoria"-painikkeesta.
  • Kategorioiden näkyvyyttä hallitaan rivin lopussa olevalla rasti ruutuun -kohdalla.
  • Kategorioiden järjestystä voidaan muuttaa "raahaamalla" .

  Verkkokaupan valikkoon pääsee lisäämään otsikoita hallintapuolelta kohdasta Myynti → Tuotteet → Kategoriat


  2.8. Tagit

  "Tagit"-kohdassa voidaan lisätä tuotekortille tageja, joiden perusteella niitä voidaan etsiä tuotteiden listauksesta.

  "Asiakkaalle"-kohtaan voidaan lisätä tageja, jotka halutaan lisätä CRM:ään henkilölle, joka ostaa kyseisen tuotteen.

  "Asiakkaalta"-kohtaan voidaan lisätä tageja, jotka halutaan poistaa CRM:stä henkilöltä, joka ostaa kyseisen tuotteen.


  2.9. Roolit

  Jos tuotteen ostajalle halutaan nousevan suoraan jokin rooli järjestelmään, käytetään roolit-kohtaa.

  "Asiakkaalle" - lisätään tähän kohtaan se rooli, joka halutaan lisätä henkilölle, kun hän ostaa kyseisen tuotteen

  "Asiakkaalta" - lisätään tähän kohtaan se rooli, jonka halutaan poistuvan asiakkaalta, kun hän ostaa kyseisen tuotteen.


  2.10. Kassan asetukset

  Kassan asetukset -kohtaa käytetään, jos tuotetta myydään myös fyysisestä toimipisteestä WisePlatformin kassajärjestelmästä.

  Asetuksella voidaan määrittää, mikäli tuotetta ostetaan useampia kappaleita, näkyykö jokainen ostos samasta tuotteesta omalla rivillään vai yhdellä rivillä, jonka perässä lukee kappalemäärä.

  2.11. Näkyvyys

  Kun tuotekortti on asetettu verkkokauppaan esille, se on oletuksena näkyvissä kaikilla verkkokauppakävijöillä.

  Mikäli tuotekortin näkyvyttä halutaan rajoittaa jollekin tietylle järjestelmään luodulle roolille (esim. jäsenille), rastitetaan näkyvyys-kohdassa vain se rooli / ne roolit, joille tuotteen halutaan näkyvän.


  Tuotekortin välilehdillä lisätään ja määritetään erilaisia jäsenyyteen liittyviä asioita, kuten tuotekuvia sekä tilauksiin liittyviä tietoja.

  Huomaa, että jokaisella välilehdellä tehdyt muutokset tulee tallentaa erikseen "Tallenna"-painikkeesta.


  3.1. Kuvat-välilehti

  Tuotteeseen liittyvät kuvat lisätään kuvat-välilehdelle.

  • Tuotekuvien tulisi olla laadukkaita ja esitellä tuotteiden ominaisuuksia monipuolisesti.
  • Yhdestä tuotteesta olisi hyvä olla esillä useampia kuvia verkkokaupassa.
  • ​​​​​​​Järjestelmässä toimii parhaiten neliön mallinen kuva (mieluiten kuvasuhteeltaan 800 x 800 px), jolloin kuvasta ei rajata mitään pois tai alkuperäistä ei venytetä.

  Lopuksi tallenna tehdyt muutokset "Tallenna"-painikkeesta.


  3.2. Tilaukset-välilehti

  Tuotekortin tilaukset välilehdelle tulee näkyviin yhteenveto kaikista tuotteesta tehdyistä tilauksista ja muodostuneista sopimuksista. Näin ollen tuotteen tilauksia ei tarvitse joka kerta lähteä erikseen tarkistamaan järjestelmän tilauksista, kun ne näkee myös tuotekortilta.


  Kaikki kyseisen tuotteen tilaukset ja muodostuneet sopimukset näkee tuotekortin "tilaukset"-välilehdeltä.


  Tuotteelle voidaan lisätä yksilöityjä kysymyksiä, jotka tulevat näkyviin verkkokauppaan kyseistä tuotetta ostaessa.

  Lopuksi tallenna tehdyt muutokset "Tallenna"-painikkeesta.

  Verkkokauppaan voidaan asettaa tuotteelle yksilöityjä kysymyksiä, jotka tulevat näkyville kyseistä tuotetta ostettaessa.


  Liittyvät tuotteet -välilehdellä pääsee valitsemaan tuotehallinnasta ne tuotteet, jotka liittyvät kyseisen tuotekortin tuotteeseen.

  Järjestelmä nostaa liittyviä tuotteita esille verkkokauppakävijälle, kun hän tutustuu tuotteisiin.

  Lopuksi tallenna tehdyt muutokset "Tallenna"-painikkeesta.

  Liittyvät tuotteet -välilehdellä valitaan tuotehallinnasta ne tuotteet, jotka liittyvät kyseisen tuotekortin tuotteeseen.


  Jäsenyys-tyyppisille tuotteille asetetaan aina tuotteeseen liittyvä kulkuoikeus.

  Tuotteelle voi valita useamman kulkuoikeuskategorian.

  Valituntyyppiset kulkuoikeudet aktivoituvat tuotteen valintojen mukaisesti.


  Muistiinpanot-välilehdelle voi kirjoitaa yritykselle itselleen muistiin erilaisia tuotteeseen liittyviä asioita ja huomautuksia. Mikäli tuotekortille on lisätty muistiinpanoja, näkyy tämä muistiinpanot-välilehden otsikosta. Muistiinpanot ovat vain yrityksen sisäiseen käyttöön.

  Lopuksi tallenna tehdyt muutokset "Tallenna"-painikkeesta.

  Muistiinpanot-välilehti on yrityksen sisäisiä huomioita varten.


  Muista lopuksi tallentaa tuotekortti sekä tarkistaa, että se näkyy verkkokaupassa oikein.


  Jäsenyyksien hallinnointi

  Myydyt jäsenyydet näkee järjestelmän hallintapuolelta kohdasta

  → "Myynti"
  → "Tilaukset"