Ohje - WiseSales: Tuotteen kirjanpitotilin, hintatietojen ja veroluokan asettaminen | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseSales: Tuotteen kirjanpitotilin, hintatietojen ja veroluokan asettaminen

Myytäville tuotteille on tärkeää muistaa asettaa paikoilleen kirjanpitotili, hintatiedot sekä veroluokka.


Katso, miten tuotteen tietoihin asetetaan kirjanpitotili, hintatiedot sekä veroluokka.


Myytävien tuotteiden kirjanpitotili, hintatiedot sekä veroluokka asetetaan kaikki samasta paikasta eli tuotehallinnasta.

1. Siirrytään järjestelmän hallintapuolelle ja avataan tuotekorttilistaus valitsemalla:

→ "Myynti"
→ "Tuotteet"
→ "Tuotteet"


Kaikki järjestelmän kautta myytävät tuotteet löytyvät tuotekorttihallinnasta.


2. Avataan olemassa oleva tuotekortti klikkaamalla tuotekortin nimestä ja tehdään sille halutut muutokset

Tuotekortin saa avattua sen nimestä, jolloin sille pääsee tekemään muutoksia.

TAI

lisätään järjestelmään uusi tuote ja luodaan sille oma tuotekortti.

Uuden tuotteen lisääminen:

→ "Lisää tuote"

- Kirjoitetaan tuotteen nimi

- Valitaan tuotteen tyyppi

- Klikataan

→ "Lisää tuote"

Järjestelmä avaa uuden tuotekortin, jolle päästään asettamaan tiedot.

Uuden tuotekortin luominen onnistuu tuotehallintasivun yläreunasta.


Kirjanpitotilin asettaminen tuotteelle

Kun asiakkaan käytössä on WisePlatformin taloushallinnon työkalut, on tärkeää, että myytävälle tuotteelle asetetaan kirjanpitotili, jonne kaikki kyseisen tuotteen myynti ohjautuu. Mikäli kirjanpitotili puuttuu muodostuvat myyntitositteet puutteellisina.

Tuotteen myyntihinta asetetaan järjestelmän hallintapuolelta valitsemalla

→ "Myynti"
→ "Tuotteet"
→ "Tuotteet"

Avataan haluttu tuotekortti järjestelmästä tai luodaan uusi.

Tuotekortilta löytyy kohta "kirjanpito". Klikataan siinä näkyvää yritysnimeä.

Tuotekortilta löytyy kohta "kirjanpito", johon asetetaan tuotteen kirjanpitotili.

Haluttu kirjanpitotili saadaan lisättyä tuotteelle etsimällä se joko nimellä tai kirjanpitotilin numerolla.

Tehdyt muutokset pitää muistaa tallentaa painamalla

→ "Tallenna"

Oikea kirjanpitotili voidaan etsiä joko nimellä tai kirjanpitotilin numerolla.


Hintatietojen asettaminen tuotteelle

Tuotteen myyntihinta asetetaan järjestelmän hallintapuolelta valitsemalla

→ "Myynti"
→ "Tuotteet"
→ "Tuotteet"

Avataan haluttu tuotekortti järjestelmästä tai luodaan uusi.

Tuotekortilta löytyy kohta "hintatiedot". Asetetaan tuotteen hinta "myyntihinta"-kenttään.

Kun esimerkiksi arvonlisäverollinen myyntihinta ja veroluokka on lisätty, laskee järjestelmä automaattisesti tuotteelle verottoman hinnan.

Tehdyt muutokset pitää muistaa tallentaa painamalla

→ "Tallenna"

Tuotekortilta löytyy kohta "hintatiedot" ja sen alta kenttä "myyntihinta". Tuotteen myyntihinta asetetaan tähän.


Veroluokan asettaminen tuotteelle

Tuotteen myyntihinta asetetaan järjestelmän hallintapuolelta valitsemalla

→ "Myynti"
→ "Tuotteet"
→ "Tuotteet"

Avataan haluttu tuotekortti järjestelmästä tai luodaan uusi.

Tuotekortilta löytyy kohta "hintatiedot", jonka alta löytyy kenttä "veroluokka". Asetetaan tuotteen veroluokka tähän kenttään.

Tehdyt muutokset pitää muistaa tallentaa painamalla

→ "Tallenna"

Tuotekortilta löytyy kohta "hintatiedot" ja sen alta kenttä "veroluokka". Tuotteen veroluokka asetetaan tähän.