Ohje - WiseSales: Tuotekortin luominen | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseSales: Tuotekortin luominen ("normaali"-tuote)

Vaiheittaiset ohjeet, miten järjestelmään luodaan tuotekortti ja määritetään sen asetukset.

Ohjeen sisältö:


Huomioita:

 • Kun halutaan, että tuote näkyy verkkokaupassa, varmistetaan, että se on asetettu näkyviin (perustiedot-kohta) ja tämän lisäksi tuote on lisätty johonkin verkkokaupan valikon kohtaan (Kategoriat-kohta).

1. Siirrytään järjestelmän hallintapuolelle ja valitaan
→ "Myynti"
→ "Tuotteet"
→ "Tuotteet"

Luodaan uusi tuotekortti verkkokauppaan klikkaamalla sivun yläreunasta
→ "Lisää tuote"

Valitaan tuotelistaussivun yläreunasta "Lisää tuote".


2. Nimetään uusi tuote.

Esimerkissä nimellä "Jättipyyhe" ja valitaan tuotteen tyypiksi alasvetovalikosta normaali.

Klikataan
​​​​​​​→ "Lisää tuote"

Annetaan tuotteelle nimi, valitaan tyypiksi normaali ja klikataan "lisää tuote".


  2.1. Perustiedot

  Asetetaan tuotekortin näkyvyys perustiedot-kohdassa.

  • "Näkyvissä" = Valitaan onko tuote näkyvissä verkkokaupassa.
  • "Näytä kotisivulla" = Jos kotisivuilta löytyy kiinteä elementti, mihin voi nostaa esille verkkokaupan tuotteita, valitaan näkyykö tuote kotisivuilla.
  • Julkaisupvä / Viimeinen voimassaolopvä = Halutessaan tuotekortille voi asettaa julkaisupäivän sekä viimeisen voimassaolopäivän eli säädellä ajanjaksoa, jonka tuote on näkyvillä verkkokaupassa.
  • Muita perustietoja voi halutessaan asettaa, mutta esim. henkilötunnus-kohtaa käytettäessä tulee olla selkeä peruste, miksi henkilötunnus vaaditaan oston yhteydessä.

  Asetetaan tuotekortin näkyvyys perustiedot-kohdassa.


  2.2. Tuotteen selitteet

  Lyhyt kuvaus = Näkyy ainoastaan tuotelistauksessa lyhyt kuvaus -sarakkeessa (Myynti → Tuotteet → Tuotteet).

  Tuotekuvaus = Näkyy verkkokaupassa tuotteen esittelytekstinä. Esittelytekstissä on hyvä käydä mahdollisimman tarkasti läpi tuotteen ominaisuudet ja käyttötarkoitus, jotta ostaja saa mahdollisimman hyvän kuvan tuotteesta.

  Tekniset tiedot = Tähän kenttään kirjoitettu teksti tulee näkyville verkkokauppaan omalle "tekniset tiedot" -välilehdelle.

  Tilausvahvistuksen lisäinfo = Jos asiakkaan sähköpostiin lähetettävään tilausvahvistukseen halutaan kirjoitaa lisäinfoa, kirjoitetaan se tähän kenttään.

  Linkki = Lisätään kenttään linkki, mikäli tuotekortilta halutaan ohjata asiakas jonnekin muualle.

  Laskutuksen kuvaus = Jos asiakkaan laskulle halutaan liittää jokin laskutukseen liittyvä lisäinfo.


  Kirjoitetaan tuotteen selitteet, kuten mm. verkkokaupassa näkyvä tuotekuvaus, jossa kerrotaan oleelliset asiat tuotteesta.


  2.3. Kirjanpitotilin asettaminen

  Jos käytössänne on WisePlatformin taloushallinnon työkalut, on tärkeää, että myytävälle tuotteelle asetetaan kirjanpitotili, jonne kaikki kyseisen tuotteen myynti ohjautuu. Mikäli kirjanpitotili puuttuu muodostuvat myyntitositteet puutteellisina.

  Tuotekortilta löytyy kohta "kirjanpito". Klikataan siinä näkyvää yritysnimeä.

  Haluttu kirjanpitotili saadaan lisättyä tuotteelle etsimällä se joko nimellä tai kirjanpitotilin numerolla.


  2.4. Hintatiedot

  Asetetaan tuotteelle myyntihinta ja veroluokka.

  Järjestelmä laskee automaattisesti tuotteelle verottoman hinnan asetettujen tietojen mukaan.

  "Lisää alennus" -painikkeesta saa tuotteelle lisättyä alennuksen.

  Katso tarkempi ohje:
  Alennushinnan asettaminen tuotteelle >>

  Asetetaan tuotteen myyntihinta.


  2.5. Tilausmäärät

  Tilausmäärät-kohdassa saadaan tarvittaessa asetettua tilausmääriin rajoituksia tilaus- tai henkilökohtaisesti.


  2.6. Kategoriat (Tuotteen lisääminen verkkokauppaan)

  Kun tuotekortti on valmis ja asetettu (kohdan 3 perusasetusten mukaisesti) näkyväksi verkkokaupassa, lisätään se vielä verkkokaupassa haluttuun valikon kohtaan kategorioiden avulla.

  Klikataan
  → "Lisää tuote kategoriaan"
  ​​​​​​​
  ja rastitetaan haluttu kategoria listalta.

  Jos haluttua kategoriaa ei ole vielä luotuna, luodaan se verkkokaupan kategoriahallinnassa (ks. seuraava kohta "verkkokaupan kategoriat").

  Kategorioiden avulla saadaan ryhmiteltyä verkkokaupassa myytävät tuotteet ja palvelut yhteneviin ryhmiin.

  Lisätään tuotekortti haluttuun kategoriaan (eli haluttuun kohtaan verkkokaupan valikkoa / navigaatiota).Huomaa, että kategoriat tulee olla valmiiksi luotuna verkkokaupan kategoriahallinnassa, jotta ne näkyvät tuotekortin listauksessa (Myynti → Tuotteet → Kategoriat)


  Verkkokaupan kategoriat (valikko)

  Verkkokaupan navigaatiota hallitaan järjestelmän hallintapuolelta kohdasta

  → Myynti
  → Tuotteet
  → Kategoriat

  • Uusi kategoria lisätään "Lisää kategoria"-painikkeesta.
  • Kategorioiden näkyvyyttä hallitaan rivin lopussa olevalla rasti ruutuun -kohdalla.
  • Kategorioiden järjestystä voidaan muuttaa "raahaamalla" .

  Verkkokaupan valikkoon pääsee lisäämään otsikoita hallintapuolelta kohdasta Myynti → Tuotteet → Kategoriat


  2.7. Tagit

  "Tagit"-kohdassa voidaan lisätä tuotekortille tageja, joiden perusteella niitä voidaan etsiä tuotteiden listauksesta.

  "Asiakkaalle"-kohtaan voidaan lisätä tageja, jotka halutaan lisätä CRM:ään henkilölle, joka ostaa kyseisen tuotteen.

  "Asiakkaalta"-kohtaan voidaan lisätä tageja, jotka halutaan poistaa CRM:stä henkilöltä, joka ostaa kyseisen tuotteen.  2.8. Roolit

  Jos tuotteen ostajalle halutaan nousevan suoraan jokin rooli järjestelmään, käytetään roolit-kohtaa.

  "Asiakkaalle" - lisätään tähän kohtaan se rooli, joka halutaan lisätä henkilölle, kun hän ostaa kyseisen tuotteen

  "Asiakkaalta" - lisätään tähän kohtaan se rooli, jonka halutaan poistuvan asiakkaalta, kun hän ostaa kyseisen tuotteen.


  2.9. Kassan asetukset

  Kassan asetukset -kohtaa käytetään, jos tuotetta myydään myös fyysisestä toimipisteestä WisePlatformin kassajärjestelmästä.

  Asetuksella voidaan määrittää, mikäli tuotetta ostetaan useampia kappaleita, näkyykö jokainen ostos samasta tuotteesta omalla rivillään vai yhdellä rivillä, jonka perässä lukee kappalemäärä.  2.10. Näkyvyys

  Kun tuotekortti on asetettu verkkokauppaan esille, se on oletuksena näkyvissä kaikilla verkkokauppakävijöillä.

  Mikäli tuotekortin näkyvyttä halutaan rajoittaa jollekin tietylle järjestelmään luodulle roolille (esim. jäsenille), rastitetaan näkyvyys-kohdassa vain se rooli / ne roolit, joille tuotteen halutaan näkyvän.


  Tuotekortin välilehdillä lisätään ja määritetään erilaisia tuotteeseen liittyviä asioita, kuten tuotekuvia, varianttivaihtoetoja sekä toimitukseen- ja varastointiin liittyviä tietoja.

  Huomaa, että jokaisella välilehdellä tehdyt muutokset tulee tallentaa erikseen "Tallenna"-painikkeesta.


  Tuotteeseen liittyvät kuvat lisätään kuvat-välilehdelle.

  • Tuotekuvien tulisi olla laadukkaita ja esitellä tuotteiden ominaisuuksia monipuolisesti.
  • Yhdestä tuotteesta olisi hyvä olla esillä useampia kuvia verkkokaupassa.
  • ​​​​​​​Järjestelmässä toimii parhaiten neliön mallinen kuva (mieluiten kuvasuhteeltaan 800 x 800 px), jolloin kuvasta ei rajata mitään pois tai alkuperäistä ei venytetä.

  Lopuksi tallenna tehdyt muutokset "Tallenna"-painikkeesta.

  Lisätään tuotekortille kuva kuvat-välilehdellä.


  Variantit-välilehdelle lisätään erilaiset tuotevariaatiot, jos tuotetta on esimerkiksi saatavilla erivärisenä tai erikokoisena.

  Tuotteesta saatavilla olevat variantit määritellään ensiksi omassa hallinnassaan kohdassa Myynti → Tuotteet → Variantit

  Ohjeet varianttien luontiin >>

  Lopuksi tallenna tehdyt muutokset "Tallenna"-painikkeesta.​​​​​​​


  Variantit välilehdelle lisätään tuotteen erilaiset variaatiot, kuten väri- tai kokovaihtoehdot.


  Toimitus / varastointi -välilehdellä lisätään tuotteiden toimitukseen ja varastointiin liittyvät tiedot.

  "Toimitustiedot"-kohtaan syötetyt tiedot ovat yrityksen sisäiseen käyttöön eivätkä tule näkyviin verkkokaupan tuotekortille.

  "Varastonhallinta"-kohdassa määritellään tuotteen varastointiin liittyvät tiedot.

  "Varastosaldon seuranta" = Valitaan alasvetovalikosta seurataanko tuotteen varastosaldoa järjestelmässä vai ei.

  "Näytä varastosaldo tuotenäkymässä" = Tuotteen varastosaldo tulee asiakkaiden nähtäville verkkokauppaan.
  ​​​​​​​
  "Jos tuote on loppunut" = Kohdassa voidaan määrittää estetäänkö tuotteen tilaaminen verkkokaupassa, mikäli se on loppunut varastosta (huom. kohta on sidoksissa varastosaldon seurantaan ja toimii vain, mikäli tuotteen varastosaldoa seurataan).

  Lopuksi tallenna tehdyt muutokset "Tallenna"-painikkeesta.​​​​​​​

  Toimitus / varastointi -välilehdellä lisätään tuotteiden toimitukseen ja varastointiin liittyvät tiedot.


  Mikäli "varastosaldon seuranta" -kohdassa valitaan "seurataan tuotteen varastosaldoja", ilmestyy tuotekortin välilehdelle myös tuotteen varastosaldot -taulukko.

  ”Varastosaldo” kohdasta voi kunkin varaston kohdalla lisätä tuotetta varastoon vihreästä plus-merkistä.
  ”Varastosaldo” kohdasta voi kunkin varaston kohdalla vähentää tuotetta varastosta punaisesta miinus-merkistä.

  Tarkemmat ohjeet varastonhallintaan >>

  Huomaathan, että tuotteen tilaamisen estäminen ("jos tuote on loppunut" -kohdassa") on mahdollista vain, jos tuotteen varastosaldoa seurataan.

  Mikäli "varastosaldon seuranta" -kohdassa valitaan "seurataan tuotteen varastosaldoja", ilmestyy tuotekortin välilehdelle myös tuotteen varastosaldot -taulukko.


  3.4. Tilaukset-välilehti

  Tuotekortin tilaukset välilehdelle tulee näkyviin yhteenveto kaikista tuotteesta tehdyistä tilauksista. Näin ollen tuotteen tilauksia ei tarvitse joka kerta lähteä erikseen tarkistamaan järjestelmän tilauksista, kun ne näkee myös tuotekortilta.


  Kaikki kyseisen tuotteen tilaukset näkee tuotekortin "tilaukset"-välilehdeltä.


  Tuotteelle voidaan lisätä yksilöityjä kysymyksiä, jotka tulevat näkyviin verkkokauppaan kyseistä tuotetta ostaessa.

  Lopuksi tallenna tehdyt muutokset "Tallenna"-painikkeesta.

  Verkkokauppaan voidaan asettaan tuotteelle yksilöityjä kysymyksiä, jotka tulevat näkyville kyseistä tuotetta ostettaessa.


  Liittyvät tuotteet -välilehdellä pääsee valitsemaan tuotehallinnasta ne tuotteet, jotka liittyvät kyseisen tuotekortin tuotteeseen.

  Järjestelmä nostaa liittyviä tuotteita esille verkkokauppakävijälle, kun hän tutustuu tuotteisiin.

  Lopuksi tallenna tehdyt muutokset "Tallenna"-painikkeesta.

  Liittyvät tuotteet -välilehdellä valitaan tuotehallinnasta ne tuotteet, jotka liittyvät kyseisen tuotekortin tuotteeseen.


  Muistiinpanot-välilehdelle voi kirjoitaa yritykselle itselleen muistiin erilaisia tuotteeseen liittyviä asioita ja huomautuksia. Mikäli tuotekortille on lisätty muistiinpanoja, näkyy tämä muistiinpanot-välilehden otsikosta. Muistiinpanot ovat vain yrityksen sisäiseen käyttöön.

  Lopuksi tallenna tehdyt muutokset "Tallenna"-painikkeesta.

  Muistiinpanot-välilehti on yrityksen sisäisiä huomioita varten.


  Muista lopuksi tallentaa tuotekortti sekä tarkistaa, että se näkyy verkkokaupassa oikein.