Ohje - WiseSales: Laskun maksutavan korjaaminen | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseSales: Myyntilaskun maksutavan korjaaminen

Jos olet ottanut vastaan maksun myyntilaskulle kassan kautta, mutta vahingossa käyttänyt väärää maksutapaa, näillä ohjeilla saat korjattua sen.
​​​​​​​

1. Avataan kassa. Klikataan kassan oikeasta yläreunasta
→ "Palauta/Peruuta tilaukset"

Klikataan kassan oikeasta yläreunasta "Palauta/Peruuta tilaukset".


2. Haetaan listasta suoritus, joka halutaan korjata ja klikataan sitä.

Valitaan haluttu suoritus aktiiviseksi ja klikataan "Tee palautus".

Kun oikea suoritus on valittu listauksesta, valitaan haluttu suoritus aktiiviseksi ja klikataan "Tee palautus".


3. Siirrytään järjestelmän admin-puolella
→ "Taloushallinto"
→ "Myyntilaskut"
→ "Myyntilaskut"

ja haetaam lasku, joka on juuri palautettu kassan kautta. Valitaan laskulta "Lisätiedot"-välilehti, missä näkyy laskulle tulleet suoritukset.

Poistetaan laskulokista väärällä maksutavalla tehty suoritus klikkaamalla roskakorin kuvaa.

Mitätöidään suoritusta vastaava MS-tosite tositelistasta. Jos laskulla on useita suorituksia ja MS-tositteita, varmistetaan, että mitätöidään oikean MS-tositteen. Suorituksella ja sitä vastaavalla MS-tositteella on sama päivämäärä.

Kun suoritus poistetaan ja MS-tosite mitätöidään, kirjataan syyksi "Väärä maksutapa".


4. Tämän jälkeen voidaan tehdä laskulle uusi suoritus kassan kautta käyttäen oikeaa maksutapaa.