Ohje - WiseSales: Avointen lahjakorttien raportti | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseSales: Avointen lahjakorttien raportti

Lahjakorttien listaussivulta saa avattua raportin avoimista lahjakorteista ja todennettua niiden arvon tietyllä päivämäärällä.

1. Avointen lahjakorttien raporttiin pääsee käsiksi järjestelmän admin-hallintapuolelta lahjakorttien listausnäkymästä:

→ "Myynti"
→ "Tilaukset"
→ "Lahjakortit"

Klikataan sivun oikeasta yläreunasta

→ "Avointen lahjakorttien raportti"2. Järjestelmä avaa raporttinäkymän, jolta voidaan todentaa esim. avointen lahjakorttien arvo tiettynä hetkenä vaihtamalla sivun yläosassa näkyvää päivämäärää.


3. Sivun alareunan "yhteensä"-riviltä on nähtävissä lahjakorttien alkuperäiset sekä avoimet arvot valittuna ajankohtana.


4. Raportin saa vietyä haluamaansa muotoon (excel, csv, pdf) sivun oikean yläreunan "tulostin"-kuvakkeesta.


Avointen lahjakorttien raportin saa avattua myös järjestelmän admin-hallinnasta kohdasta

→ "Myynti"
→ "Myynti"
→ "Raportit"