Ohje - WiseSales: Ajanvaraus-tuotteen luominen | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseSales: "Ajanvaraus"-tuotteen luominen verkkokauppaan

Katso ohjeet, miten verkkokauppaan lisätään myyntiin ajanvaraus-tuotteita.


Huom. Mikäli yhdelle tuotteelle halutaan lisätä enemmän resursseja (kenttiä), niiden lisääminen tapahtuu WiseNetworkin tuen kautta. Tällöin tuotekorttina on esim. "Tennis" ja sen alle resursseiksi tulee eri tenniskentät.

1. Siirrytään järjestelmän hallintapuolelle ja valitaan
→ "Myynti"
→ "Tuotteet"
→ "Tuotteet"

Luodaan uusi tuotekortti verkkokauppaan klikkaamalla sivun yläreunasta
→ "Lisää tuote"

Valitaan tuotelistaussivun yläreunasta "Lisää tuote".


2. Nimetään uusi tuote esim. nimellä "Kenttä 1" ja valitaan tuotteen tyypiksi alasvetovalikosta "ajanvaraus".

Klikataan
→ "Lisää tuote"

Huomaa, että ajanvaraustuotteita voidaan luoda mistä tahansa resursseista, mitä halutaan asettaa varattavaksi tiettyyn kellonaikaan.

Annetaan ajanvaraustuotteelle nimi, valitaan tyypiksi "ajanvaraus" ja klikataan "lisää tuote".


  2.1. Perustiedot

  Asetetaan tuotekortin näkyvyys perustiedot-kohdassa.

  • Valitaan onko tuotekortti näkyvissä verkkokaupassa (kohdassa "näkyvissä").
  • Valitaan näkyykö tuotekortti kotisivuilla verkkokaupan tuotteille tarkoitetussa elementissä, jos sellainen kotisivuilta löytyy (kohdassa "näytä kotisivulla")
  • Halutessaan tuotekortille voi asettaa julkaisupäivän sekä viimeisen voimassaolopäivän eli säädellä ajanjaksoa, jonka tuote on näkyvillä verkkokaupassa.

  Asetetaan tuotekortin näkyvyys perustiedot-kohdassa.


  2.2. Tuotteen selitteet

  Kirjoitetaan tuotekuvaus, jossa voidaan kertoa tarkemmin ajanvaraustuotteesta ja siihen liittyvistä asioista.

  Lyhyt kuvaus = Näkyy verkkokaupassa kuvan vieressä lyhyenä esittelytekstinä. Näkyy myös järjestelmän hallintapuolella tuotehallinnan listauksessa lyhyt kuvaus -sarakkeessa (Myynti → Tuotteet → Tuotteet).

  Tuotekuvaus = Näkyy verkkokaupassa tuotteen pidempänä esittelytekstinä omalla "tuotekuvaus"-välilehdellään. Esittelytekstissä on hyvä käydä mahdollisimman tarkasti läpi esim. ajanvaraustuotteeseen liittyvät ehdot.

  Tekniset tiedot = Tähän kenttään kirjoitettu teksti tulee näkyville verkkokauppaan omalle "tekniset tiedot" -välilehdelle.

  Tilausvahvistuksen lisäinfo = Jos asiakkaan sähköpostiin lähetettävään tilausvahvistukseen halutaan kirjoittaa lisäinfoa, kirjoitetaan se tähän kenttään.

  Linkki = Lisätään kenttään linkki, mikäli tuotekortilta halutaan ohjata asiakas jonnekin muualle.

  Laskutuksen kuvaus = Jos asiakkaan laskulle halutaan liittää jokin laskutukseen liittyvä lisäinfo.

  Tuotteen selitteen -kohdassa kirjoitetaan kuvaus ja muut tarvittavat tiedot varattavasta resurssista.


  2.3. Kirjanpitotilin lisääminen

  Jos käytössänne on WisePlatformin taloushallinnon työkalut, on tärkeää, että myytävälle tuotteelle asetetaan kirjanpitotili, jonne kaikki kyseisen tuotteen myynti ohjautuu. Mikäli kirjanpitotili puuttuu muodostuvat myyntitositteet puutteellisina.

  Tuotekortilta löytyy kohta "kirjanpito". Klikataan siinä näkyvää yritysnimeä.

  Haluttu kirjanpitotili saadaan lisättyä tuotteelle etsimällä se joko nimellä tai kirjanpitotilin numerolla.  2.4. Hintatiedot

  Asetetaan ajanvaraustuotteelle myyntihinta ja veroluokka.

  Järjestelmä laskee automaattisesti verottoman hinnan asetettujen tietojen mukaan.

  Lisäksi hintatiedot-kohtaan merkitään onko ajanvaraus maksettavissa Smartumilla tai Epassilla.

  Ajanvarauskalenteriin on myös mahdollista määrittää eri ajankohdille eri hintoja kyseiselle tuotteelle. Tästä lisää "Ajanvarauksen hinnoittelu" -välilehden yhteydessä.

  Ajanvaraustuotteelle ei ole mahdollista antaa roolikohtaista alennusta vaan alennukset ryhmäkohtaisesti tehdään sivulta Myynti > Asetukset > Ajanvaraus. Alennuksen voi määritellä uudella hinnalla tai prosentuaalisena alennuksena. Säännön tyyppinä on Pelioikeus. HUOM! Alennus määritellään kulkuoikeuskategorialle.

  Hintatiedot-kohtaan asetetaan myyntihinta ja veroluokka.


  (Tilausmäärät

  Tilausmäärät-kohtaa ei tarvita ajanvaraustuotteissa.)


  2.5. Kategoriat

  Kun tuotekortti on valmis ja asetettu näkyväksi verkkokaupassa (kohta 2.1. perustiedot), lisätään se vielä verkkokaupassa haluttuun valikon kohtaan kategorioiden avulla.

  Klikataan
  → "Lisää tuote kategoriaan"

  Valitaan avautuvasta ponnahdusikkunasta kategoria(t), joiden alta ajanvaraustuotteen halutaan löytyvän verkkokaupassa. Klikataan ponnahdusikkunan alaosasta vielä "Lisää".

  Jos haluttua kategoriaa ei ole vielä luotuna, luodaan se verkkokaupan kategoriahallinnassa (ks. seuraava kohta "verkkokaupan kategoriat").

  Kategorioiden avulla saadaan ryhmiteltyä verkkokaupassa myytävät tuotteet ja palvelut yhteneviin ryhmiin. Ajanvaraustuotteille voidaan luoda esimerkiksi oma "Ajanvaraus"-otsikko verkkokauppaan ja lisätä kaikki ajanvaraustuotteet ostettaviksi täältä. Ajanvaraustuotteille voi myös luoda omia kategorioita tuotteiden mukaan, kuten esim. "palloilu", "kokoustilat", "simulaattori".

  Kategoriat-kohdassa valitaan ne verkkokaupan valikon otsikot, joiden alta ajanvaraustuotteen halutaan löytyvän.


  Verkkokaupan kategoriat
  (verkkokaupan valikko)

  Verkkokaupan valikkoa hallitaan järjestelmän hallintapuolelta kohdasta

  → "Myynti"
  → "Tuotteet"
  → "Kategoriat"

  • Uusi kategoria lisätään "Lisää kategoria"-painikkeesta.
  • Kategorioiden näkyvyyttä hallitaan rivin lopussa olevalla rasti ruutuun -kohdalla.
  • Kategorioiden järjestystä voidaan muuttaa "raahaamalla" .

  Tarkemmat ohjeet >>

  Verkkokaupan valikkoon pääsee lisäämään otsikoita hallintapuolelta kohdasta Myynti → Tuotteet → Kategoriat


  2.6. Tagit

  "Tagit"-kohdassa voidaan lisätä tuotekortille tageja, joiden perusteella niitä voidaan etsiä Tuotteet-sivun listauksesta.

  "Asiakkaalle"-kohtaan voidaan lisätä tageja, jotka halutaan lisätä CRM:ään henkilölle, joka ostaa kyseisen tuotteen.

  "Asiakkaalta"-kohtaan voidaan lisätä tageja, jotka halutaan poistaa CRM:stä henkilöltä, joka ostaa kyseisen tuotteen.

  Tagit kohdassa voidaan määritellä tuotekortin tagit. Asiakkaalle-kohtaan lisätty tagi tulee jokaiselle tuotteen ostaneelle. Asiakkaalta-kohdan tagi puolestaan poistuu jokaiselta tuotteen ostaneelta.


  2.7. Roolit

  Jos tuotteen ostajalle halutaan nousevan suoraan jokin rooli järjestelmään, käytetään roolit-kohtaa.

  "Asiakkaalle" - lisätään tähän kohtaan se rooli, joka halutaan lisätä henkilölle, kun hän ostaa kyseisen tuotteen

  "Asiakkaalta" - lisätään tähän kohtaan se rooli, jonka halutaan poistuvan asiakkaalta, kun hän ostaa kyseisen tuotteen.

  Roolit-kohtaa käytetään, mikäli tuotteen ostaneelle halutaan antaa jokin rooli järjestämään tai vastaavasti poistaa tuotteen ostaneilta jokin rooli.


  2.8. Kassan asetukset

  Kassan asetukset -kohtaa käytetään, jos tuotetta myydään myös fyysisestä toimipisteestä WisePlatformin kassajärjestelmästä.

  Asetuksella voidaan määrittää, mikäli tuotetta ostetaan useampia kappaleita, näkyykö jokainen ostos samasta tuotteesta omalla rivillään vai yhdellä rivillä, jonka perässä lukee kappalemäärä.

  Kassan asetukset -kohtaa käytetään, jos tuotetta myydään myös fyysisestä toimipisteestä WisePlatformin kassajärjestelmästä.

  2.9. Näkyvyys

  Kun tuotekortti on asetettu verkkokauppaan esille, se on oletuksena näkyvissä kaikilla verkkokauppakävijöillä.

  Mikäli tuotekortin näkyvyttä halutaan rajoittaa jollekin tietylle järjestelmään luodulle roolille (esim. jäsenille), rastitetaan näkyvyys-kohdassa vain se rooli / ne roolit, joille tuotteen halutaan näkyvän.

  Näkyvyys-kohdassa voidaan tarvittaessa valita vain tietyt roolit. joille tuotekortti näkyy verkkokaupassa.


  Tuotekortin välilehdillä lisätään ja määritetään erilaisia ajanvaraustuotteeseen liittyviä asioita, kuten tuotekuvia sekä tilauksiin liittyviä tietoja.

  Huomaa, että jokaisella välilehdellä tehdyt muutokset tulee tallentaa erikseen "Tallenna"-painikkeesta.


  3.1. Kuvat-välilehti

  Tuotteeseen liittyvät kuvat lisätään kuvat-välilehdelle.

  • Tuotekuvien tulisi olla laadukkaita ja esitellä tuotteiden ominaisuuksia monipuolisesti.
  • Yhdestä tuotteesta olisi hyvä olla esillä useampia kuvia verkkokaupassa.
  • ​​​​​​​Järjestelmässä toimii parhaiten neliön mallinen kuva (mieluiten kuvasuhteeltaan 800 x 800 px), jolloin kuvasta ei rajata mitään pois tai alkuperäistä ei venytetä.

  Lopuksi tallenna tehdyt muutokset "Tallenna"-painikkeesta.

  Kuvat-välilehdellä lisätään tuotteelle kuvat.


  3.2. Varaukset-välilehti

  Varaukset-välilehdeltä näkee kuluvan päivän varaukset tälle tuotteelle.

  Varauksen päivämäärä -kohtaa muuttamalla näkee myös muiden päivien varauksia.

  Varauksen pystyy tältä välilehdeltä myös poistamaan tai niitä pystyy muokkaamaan.


  Varaukset-välilehdeltä näkee helposti ajanvaraustuotteelle tehdyt varaukset.


  3.3. Varauksen asetukset -välilehti

  Varauksen asetukset välilehdeltä näkee varauksen asetukset:

  Päiväykset

  "Päiväykset"-kohdasta pystyy määrittämään päivämäärä- ja kellonaikakohtaisesti, miten resurssi on varattavissa.

  Aloitus pvm = mistä päivämäärästä alkaen kyseinen resurssi on varattavissa.

  Lopetus pvm = mihin päivämäärään asti kyseinen resurssi on varattavissa. (Mikäli toistaiseksi, niin päättymispäivämäärä jätetään tyhjäksi).

  Alkamisaika = Mistä vuorokauden tunnista alkaen resurssi on varattavissa, esim. aamuisin klo 06 alkaen.

  Päättymisaika = Mihin aikaan vuorokaudesta resurssin varausmahdollisuus päättyy, esim. illalla klo 22.

  "Päiväykset"-kohdasta pystyy määrittämään päivämäärä- ja kellonaikakohtaisesti, miten resurssi on varattavissa.

  Muut asetukset

  Muut asetukset -kohtaan merkitään viikonpäivät, milloin resurssi on varattavissa.

  Järjestelmään on oletuksena valittu kaikki viikonpäivät. Ei halutut -päivät poistetaan rastista. Mikäli päivä halutaan lisätä uudelleen varattavaksi, kirjoitetaan se vain kenttään.

  Muut asetukset -kohtaan merkitään viikonpäivät, milloin resurssi on varattavissa.

  Ajastus

  Lohkon kesto = ​​​​​​​ Tuotteen hinta vertaa "lohkon kestoa".

  Jos tuotteen hintana on 30 € ja lohkon kestona 30 min, niin ajanvarauksen hinta on 30 € / 30min.

  Jos tuotteen hintana on 30 € ja lohkon kestona 60 min, niin ajanvarauksen hinta on 30 € / 60 min.

  Tauko = Lohkojen välissä oleva tauko minuuteissa. Mikäli taukoa ei haluta, niin annetaan olla 0.

  Varauksen rajoitukset

  Vähimmäiskesto = määritetään mikä on vuoron vähimmäiskesto. Vuoron vähimmäiskeston tulee olla vähintään yhden lohkon verran.

  Enimmäiskesto = määritetään, mikä on vuoron enimmäiskesto eli kuinka monta lohkoa asiakas voi varata peräkkäin.

  Rajoita kuinka pitkälle tulevaisuuteen asiakkaat saavat varata = määritetään, kuinka pitkälle asiakkaat näkevät varauskalenterissa vapaana olevat ajat, esim. kahden viikon päähän.

  Rajoita kuinka lähelle toista varausta saa varata = Käytetään, jos lohkon kesto ja vähimmäiskesto -kohdat eroavat toisistaan. Näin voidaan estää, ettei kalenteriin jää tyhjiä (vähimmäiskeston alittavia aikoja) käyttämättömiksi.

  Rajoita minkä ajan sisään ensimmäiset varattavat ajat ovat saatavilla = kalenterin selaushetkestä alkaen, kuinka monen tunnin päästä voi ensimmäisen varauksen tehdä. Eli voinko varata heti vartin päästä alkavan ajan vai vaiko vasta myöhemmin.

  Ajastus-kohtaan merkitään yhden lohkon kesto sekä muut ajanvaraukseen liittyvät aikasäännöt.


  3.4. Ajanvarauksen hinnoittelu -välilehti

  Lähtökohtaisesti varattavan resurssin hinta määräytyy tuotekortin "perustiedot"-välilehdellä. "Ajanvarauksen hinnoittelu" -välilehdellä on kuitenkin mahdollista määrittää kalenterin eri ajankohdille eri hintoja kyseiselle tuotteelle.

  Hintasääntöjä tekemällä voi määrittää kampanjahinnat, kausihinnat tai juhlapyhien hinnat. Esimerkiksi hiljaisemmille päiville tai tunneille pystytään asettamaan alempi hinta varauksille tai vastaavasti prime-time-ajoille sijoittuville varauksille haluttaessa korkeampi hinta.

  Hinnoittelu-välilehti mahdollistaa myös nopeasti hinnoitteluun tehtävät muutokset esim. kuluvalle päivälle.

  "Lisää hinta" -painikkeesta saa lisättyä uuden rivin uudelle hintasäännölle.

  Täytetään kenttiin tarvittavat tiedot: aloitus- ja lopetuspäivämäärät, kellonajat, hinta ja viikonpäivät.

  "Tallenna hintasäännöt" -painike tallentaa hintasäännöt ja niihin tehdyt muutokset.

  Tarkemmat ohjeet >>

  "Ajanvarauksen hinnoittelu" -välilehdellä on mahdollista määrittää kalenterin eri ajankohdille eri hintoja kyseiselle tuotteelle.


  3.5. Kulkuoikeus-välilehti

  Mikäli ajanvaraustuoteelta halutaan luoda asiakkaalle kulkuoikeus, jolla pääsee kulkemaan ovesta (esim. PIN-koodi) ajanvarauksen ajankohdan mukaan tuotteelle voidaan lisätä kulkuoikeus. Kulkuoikeudet pitää olla etukäteen valmiiksi tehtyinä ja WiseNetworkin on pitänyt linkittää kulkuoikeus ja ovi, mistä kulku tapahtuu.

  Tuotteelle voi valita useamman kulkuoikeuskategorian.

  Valituntyyppiset kulkuoikeudet aktivoituvat tuotteen valintojen mukaisesti.


  3.6. Muistiinpanot-välilehti

  Muistiinpanot-välilehdelle voi kirjoitaa yritykselle itselleen muistiin erilaisia tuotteeseen liittyviä asioita ja huomautuksia. Mikäli tuotekortille on lisätty muistiinpanoja, näkyy tämä muistiinpanot-välilehden otsikosta. Muistiinpanot ovat vain yrityksen sisäiseen käyttöön.

  Muistiinpanot-välilehdelle tehdyt merkinnät näkyvät vain yritykselle itselleen.


  Sivun alareunan "Lisää"-painike

  Sivun alareunaan kiinnitetyn lisää painikkeen takaa toiminto:

  "Vie varaukset kalenteriin" = Varauksesta muodostuu iCalendar-tiedosto, jonka avulla varauskalenterin sen hetkisen varaustilanteen pystyy viemään muihin kalentereihin.


  Muista lopuksi tallentaa tuotekortti sekä tarkistaa, että se näkyy verkkokaupassa oikein.


  Varausten hallinnointi

  Kaikkien ajanvaraustuotteiden varaukset näkee järjestelmän hallintapuolelta kohdasta.

  → "Myynti"
  → "Tilaukset"
  → "Varaukset"

  Suodattimien avulla voidaan etsiä tietyn tuotteen varaukset tarkasteltavaksi.