Ohje - WiseMarketing: Sähköpostimarkkinoinnin postituslistat | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseMarketing: Sähköpostimarkkinoinnin postituslistat

Ohjeet sähköpostimarkkinoinnin postituslistojen luomiseen ja muokkaamiseen.

Ennen sähköpostimarkkinoinnin viestien lähettämistä täytyy järjestelmään olla luotuna postituslista(t).


Katso opasvideo sähköpostimarkkinoinnin postituslistojen luomiseen.

Postituslistojen pääsivu

Postituslistojen pääsivulla voi tarkastella luotuja listoja sekä muokata niiden nimiä. Lisäksi postituslistoja voidaan lisätä tai poistaa tästä näkymästä.

Uuden postituslistan luominen

1. Siirrytään postituslistoihin järjestelmän hallintapuolelta valitsemalla

→ "Markkinointi"
→ "Sähköpostimarkkinointi"
→ "Postituslistat"

Uusi postituslista luodaan klikkaamalla sivun yläreunasta

→ "Lisää uusi"

Uusi postituslista luodaan klikkaamalla sivun yläreunasta "Lisää uusi".


2. Postituslistalle annetaan nimi sekä kirjoitetaan kuvaus.

Postituslistan nimen tulee olla uniikki.

Kuvauksesta on apua postituslistojen tunnistamisessa / erottamisesta toisistaan.

Omistaja-kohtaan merkitään postituslistalle omistaja, mikäli halutaan roolien avulla rajoittaa postituslistojen näkemistä.

Vahvistetaan postituslistan lisääminen klikkaamalla

"Lisää"​​​​​​​

Postituslistalle annetaan uniikki nimi sekä kuvaus.


Henkilöiden lisääminen postituslistalle

3. Klikataan luotu / haluttu postituslista auki sen nimestä.


4. Postituslistoja voidaan muodostaa kahdella eri tavalla.

Tapa 1. Postituslistojen muodostaminen automaattisesti erilaisten sääntöjen esim. tagien perusteella. Klikataan sivun alareunasta

→ "Muokkaa sääntöjä"

Tapa 2. Postituslistalle voidaan lisätä henkilöitä manuaalisesti klikkaamalla sivun yläreunasta

→ "Lisää henkilöitä"Tapa 1. Postituslistan automatisointi tagien avulla

Automaattisesti päivittyvät postituslistat ovat kätevä tapa pitää postituslistat aina ajan tasalla. Näin esimerkiksi uusien asiakkaiden tai henkilökunnan kohdalla tarvitsee vain muistaa lisätä uudelle kontaktille järjestelmän CRM:ään tagi, joka lisää hänet myös postituslistoille.


1. Valitaan sivun alareunasta

→ "Muokkaa sääntöjä".


2. Kirjoitetaan kenttään se tagi, jonka mukaan halutaan luoda postituslistalle sääntö.

"Henkilön tagi" -kohta lisää postituslistalle ne kontaktit, joille on lisätty kyseinen tagi järjestelmän CRM:ään.

"Yrityksen tagi" -kohta lisää postituslistalle niiden yritysten, joille on lisätty kyseinen tagi, alta löytyvät henkilökontaktit.

Huom! Tagi tulee löytyä valmiiksi tagi-hallinnasta (CRM -> Asetukset -> Tagit) eli tässä kohdassa järjestelmään ei voi lisätä uusia tageja.

Postituslistoja voidaan myös luoda muiden sääntöjen mukaan klikkaamalla "Lisää uusi sääntö".

Kun halutut säännöt on valittu, painetaan "Tallenna".

Postituslista päivittyy nyt automaattisesti määritettyjen sääntöjen perusteella.


3. Kun postituslista on luotu sääntöjen mukaan, tulee kyseinen postituslista avattaessa sivun yläreunaan ilmoitus: "Listan henkilöt lisätään ja poistetaan sääntöjen mukaan".

Listalta ei tällöin voida poistaa henkilöitä klikkaamalla "roskakoria", vaan henkilöitä poistetaan poistamalla heiltä kyseinen tagi.

Listalle ei voi myöskään lisätä yksittäisiä henkilöitä muulla tapaa kuin lisäämällä kontaktille CRM:ään se tagi, jonka perusteella postituslista on luotu.


Tapa 2. Henkilöiden lisääminen postituslistalle manuaalisesti

Joissain tilanteissa voi olla tarpeen luoda manuaalisesti päivitettävä postituslista. Manuaalisesti tehtyjä postituslistoja tulee muistaa päivittää.


1. Klikataan sivun yläreunasta

→ "Lisää henkilöitä"


2. Hakukenttien avulla kohderyhmää pystyy rajaamaan pienemmäksi.

3. Henkilöt valitaan postituslistalle laittamalla rasti nimen edessä olevaan ruutuun.

Kaikki kyseisellä sivulla näkyvissä olevat kontaktit (näkyvillä olevien kontaktien määrää pystyy tarvittaessa säätämään sivun alareunan "näytä"-alasvetovalikosta) valitaan postituslistalle laittamalla hakukenttien edessä olevaan ruutuun rasti.

Yksittäisiä nimiä voi lisätä / poistaa postituslistalta laittamalla rastin nimen edessä olevaan ruutuun.


4. Kun postituslistalle halutut nimen on rastitettu, klikataan sivun alareunasta

→ "Tallenna valitut"