Ohje - WiseEconomy: Tositelajit ja tositelogiikka | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseEconomy: Tositelajit ja tositelogiikka


Tositteiden tarkoitus on todentaa kaikki kirjanpidosta löytyvät liiketapahtumat.


Wisen käyttämät tositelajit:

 • ML Myyntilaskun lähetystapahtuma

 • MS Myyntilaskun suoritustapahtuma

 • MM Myyntilaskun muistutus

 • MT Tilauksen tekotapahtuma

 • TS Tilauksen maksamistapahtuma

 • OL Ostolaskun vastaanottotapahtuma

 • OS Ostolasku suoritustapahtuma

 • PA Pankkitilitapahtuma

 • SS Kohdistamaton suoritus (tiliotteelta luotu tosite viiteaineistosta)

 • KA Käteistapahtuma

 • KT Kassan täsmäytystapahtuma

 • MU Muu manuaalinen tapahtuma

 • AV Automaattinen vähennys

 • AI ALV-ilmoitus

 • FS Tilinpäätöstapahtuma


WiseEconomy:ssa myyntilaskun tosite (ML) muodostuu, kun lasku lähetetään asiakkaalle, jolloin kirjaus oikealle myyntitilille ja arvonlisäverovelkatilille sekä vastiketilille tapahtuu. Myös hyvityslaskusta muodostuu ML-tosite. Oikea tiliöinti asetetaan tuotteelle, mutta tositetta pääsee muokkaamaan laskun lisätietovälilehdellä.

Myyntilaskun suoritustosite (MS) muodostuu, kun laskulle tulee maksusuoritus. Järjestelmä kirjaa automaattisesti saatavan pois myyntisaamistililtä ja tekee vastakirjauksen oikealle vastiketilille.

Myyntilaskun muistutus (MM) muodostuu, kun asiakkaalle lähtee muistutuslasku maksamattomasta laskusta. Muistutusmaksu kirjautuu oikealle myyntilille, arvonlisäverovelkatilille sekä vastiketilille.


Tilauksen tosite (MT) muodostuu verkkokauppa- ja kassatapahtumista, jotka kulkevat järjestelmässä nimellä "Tilaus". Tosite muodostuu, kun Tilaus on maksettu. Oikea tiliöinti asetetaan tuotteelle, mutta tositetta pääsee muokkaamaan tilauksen lisätietovälilehdellä. Järjestelmä tiliöi tilauksen automaattisesti tuotteelle asetettujen tietojen sekä asetetun vastiketilin mukaan.

Tilauksen suoritustosite (TS) muodostuu, kun tilaukselle kohdistuu maksusuoritus. Järjestelmä tiliöi suorituksen automaattisesti pois saatavatililtä ja tekee vastakirjauksen oikealle vastiketilille.


Ostolaskun tosite (OL) muodostuu, kun ostolasku on kiertänyt tarkastuskierron ja se on hyväksytty. Laskun tila on tällöin "Maksettavissa".

Kun ostolasku on maksettu ja suoritus on kiinnittynyt oikealle ostolaskulle, muodostuu ostolaskun suoritustosite (OS). Järjestelmä tiliöi tositteen atomaattisesti pois ostoveloista ja oikealle vastiketilille (esim. pankkitili).


Pankkitilitapahtuman tosite (PA) muodostuu, kun tosite lisätään suoraan tiliotteen kautta (Käsittele Lisää tosite). Käyttäjä tiliöi tositteen itse, myös arvonlisävero on huomioitava.

Kohdistamattoman suorituksen tosite (SS) muodostuu, kun tiliotteelta luodaan tosite viiteaineistosta. Käyttäjä tiliöi tositteen itse.

Käteistapahtuman tositteen (KA) saa muodostumaan manuaalisesti, kun lisätään tosite käsin järjestelmään ja valitaan tositelajiksi "Käteinen". Toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun kassasta maksetaan käteisellä jokin ostos. Käyttäjä tiliöi tositteen itse.

Kassan täsmäytystapahtuma (KT) muodostuu automaattisesti (mikäli täsmäytysero kirjanpitotili on tallennettu asetuksiin), kun kassa suljetaan, jos kassan tilitys eroaa järjestelmän laskemasta pohjakassan ja käteismyynnin arvosta. Järjestelmä tiliöi tositteen automaattisesti.

Muistiotosite/muu manuaalinen tapahtuma (MU) muodostuu, kun lisätään manuaalisesti "Tosite" ja tositelajiksi valitaan "Muu". Tätä käytetään esimerkiksi silloin, kun kirjanpito siirretään Wiseen ja halutaan syöttää alkusaldot. Käyttäjä tekee tiliöinnit tositteelle.


Automaattinen vähennys -tosite (AV) muodostuu, kun kirjanpidon asetuksiin on lisätty tilikohtainen vähennys-/poistosuunnitelma. Järjestelmä luo automaattivähennystoiminnon yhteydessä automaattisesti kirjanpitoon vähennykset (AV-tositteena) näiden tietojen perusteella. Järjestelmä tiliöi tositteen automaattisesti asetuksissa asetettujen tietojen perusteella.


AI-tosite muodostuu, kun käsitelty ALV-kausi suljetaan. Järjestelmä tiliöi tositteen automaattisesti oikeille arvonlisävero-tileille.

Tilinpäätöstapahtuma (FS) muodostuu, kun järjestelmässä tehdään tilinpäätös. FS-tosite muodostuu, kun järjestelmä kirjaa uudelle tilikaudelle edellisen tilikauden voiton/tappion. Järjestelmä tiliöi tositteen automaattisesti.