Ohjeet - WiseEconomy: Suorituspäiväkirja

Tarkastellaan suorituspäiväkirjaa, joka pitää sisällään kaikki järjestelmän suoritustapahtumat.