Ohje - WiseEconomy: Saapuneen ostolaskun käsittely | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseEconomy: Saapuneen ostolaskun käsittely

Järjestelmään saapuneen ostolaskun käsittely.

1. Saapuneet ostolaskut löytyvät järjestelmästä "Ostolaskujen yhteenveto" -sivulta.
→ Taloushallinto
Ostolaskut
​​​​​​​ Saapuneet laskut

2. Avataan saapuneiden laskujen listasta lasku, joka halutaan ottaa käsittelyyn. Ostolaskun perustiedot -välilehdellä näkyy ensimmäisenä laskun käsittelyhistoria eli milloin lasku on saapunut järjestelmään. Laskun tiedoissa näkyvät laskun tiedot.

3. Ensimmäisellä kerralla kyseiseltä toimittajalta saapuneeseen ostolaskuun pitää lisätä Alv-%, verokoodi, tiliöinti ja mahdollinen kustannuspaikka. Jatkossa järjestelmä osaa automaattisesti ehdottaa aiemmin käytettyjä tiliöintejä saman toimittajan samoille tuotteille.

Järjestelmään saapuneen ostolaskun mukana tulee liite laskusta. Liite löytyy ostolaskulta alhaalta kohdasta ”Laskun kuva / Liitteet”.

Saapuneen ostolaskun käsittelyn jälkeen klikkaa alhaalta ”Tallenna” -painikkeesta.

4. Saapuneen ostolaskun käsittelyn jälkeen ostolasku lähetetään ensin tarkastukseen ja sitten hyväksyntään. Laskua ei ole pakko lähettää tarkastukseen, vaan sen voidaan lähettää myös suoraan hyväksyntään, mikäli tarkastajaa ei ole valittu.

Ostolaskun lisätiedot -välilehdellä on näkyvissä tarkastajat ja hyväksyjät oletusasetusten mukaisesti. Mikäli kyseiseltä ostolaskulta puuttuu henkilöt, on tässä vaiheessa mahdollista lisätä henkilöitä klikkaamalla ”Lisää tarkastaja” tai ”Lisää hyväksyjä”.

Ostolasku lähetetään tarkastukseen klikkaamalla ”Lähetä tarkastukseen”. Tämä lähettää laskun tarkistajalla, jos sellainen on määritelty. Mikäli kyseisellä ostolaskulla ei ole määritelty tarkistajaa, ”Lähetä tarkastukseen” -toiminto lähettää laskun hyväksyntään suoraan hyväksyjälle.