Ohje - WiseEconomy: Palkkasopimuksen luominen | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseEconomy: Palkkasopimuksen luominen

Jokaiselle yrityksen työntekijälle luodaan järjestelmään palkkasopimus ja sen kautta käsitellään kaikki palkassa tapahtuvat muutokset.

1. Palkkasopimukset löytyvät järjestelmästä: Taloushallinto → Palkat → Sopimukset.

Jokaiselle yrityksen työntekijälle luodaan sopimukset -välilehdelle työsopimus. Työntekijän tiedot pitää löytyä ensin CRM:stä ennen kuin palkkasopimus luodaan.


2. Yhteenvetotaulun oikeasta yläkulmasta klikkaamalla "Lisää uusi" -painikkeesta aukeaa luonnos, johon syötetään tarvittavat tiedot palkansaajasta ja työsopimuksesta.

3. Lisäksi sopimukselle tuodaan aikaisemmin luotu palkkatuotepaketti eli lisätään haluttu palkkatuote tai palkkatuotteet sopimukselle. Tämä tapahtuu klikkaamalla sivun alareunassa olevasta "Palkkarivit" -kentän kohdasta "Nimi". Vetovalikon takaa löytyy järjestelmään luodut palkkatuotteet.

4. Ennakonpidätys merkitään "Palkkavero" -kohtaan, josta se siirtyy palkkasopimuksen "verot" -välilehdelle. Lisäksi tarkistetaan sivun alareunasta, että palkkatuotteen riveillä sairausvakuutusmaksun, työeläkevakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun prosentit ovat oikein.


5. Kaikki henkilön palkassa tapahtuvat muutokset muokataan aina palkkasopimukselle. Esimerkiksi, jos tuntipalkkaisen kuukauden aikana tekemä tuntimäärä muuttuu, muokataan tuntien määrä aikapalkan "määrä" -sarakkeeseen.

6. Kaikki palkkasopimukselle tehdyt muutokset tulee aina tallentaa. Sopimus laskee maksettavan osuuden vasta, kun muutokset on tallennettu.


Tässä esimerkki palkkasopimuksen palkkariveistä.