Ohje - WiseEconomy: Palkkalaskun muodostaminen | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseEconomy: Palkkalaskun muodostaminen

Järjestelmässä muodostetaan palkkasopimukselta henkilölle palkkalasku jokaista palkanmaksupäivää kohden.

Palkkalaskut muodostetaan sopimuksilta ja ne löytyvät järjestelmästä:

​​​​​​​→ Taloushallinto
→ Palkat
​​​​​​​→ Sopimukset.

1. Palkkalaskun muodostaminen aloitetaan tarkistamalla henkilön palkkasopimukselta, että maksupäivä, kauden alkupäivä ja kauden loppupäivä ovat oikein.

2. Tarkistetaan, että palkassa tapahtuneet muutokset on laskettu oikein ja, että sopimus on tallennettu, jotta muutokset tulevat voimaan.


3. Avataan työsopimukselta "palkat" -välilehti ja klikataan "Luo seuraava lasku".

4. Tämä muodostaa sopimuksen tietojen mukaisen palkkalaskun kyseiselle henkilölle määritetylle ajanjaksolle.

5. Kyseiselle palkkalaskulle päästään joko suoraan sopimuksen kautta tai palkkalaskujen listauksen kautta, joka löytyy järjestelmästä: Taloushallinto → Palkat → Palkkalaskut.