Ohje - WiseEconomy: Palkkalaskujen tarkastaminen ja hyväksyminen | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseEconomy: Palkkalaskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Järjestelmässä palkkalaskut tarkastetaan ja hyväksytään ennen palkkojen maksamista.

1. Kun palkkalaskuluonnokseen on tehty viimeiset korjaukset, lisätään laskulle tarkastaja ja hyväksyjä. Jos ostolaskujen asetuksissa on lisätty palkkojen tarkastajat ja palkkojen hyväksyjät, järjestelmä ehdottaa automaattisesti näitä henkilöitä. Jos järjestelmään on asetettu ostolaskuille oletustarkastajia ja -hyväksyjiä, järjestelmä ehdottaa myös heitä palkkalaskujen käsittelijöiksi.

2. Palkkalasku lähetetään tarkastukseen laskulla näkyvää ”Lähetä tarkastukseen” -nappia klikkaamalla.3. Palkan tarkastajan tehtävänä on käydä laskurivit läpi ja tarkistaa palkkojen aiheellisuus sekä niiden oikea laskenta. Aiheettoman tai väärin lasketun palkan voi hylätä laskulla näkyvän ”Käsittele lasku” -valikon takaa löytyvällä ”Hylkää” -toiminnolla. Hylkäykselle tulee kirjoittaa peruste, jotta palkkalaskun korjaaja tietää, mitä hänen tulee tehdä.

4. Jos palkkalaskuilla ei ole korjattavaa, lähetetään ne hyväksyntään ”Tarkasta” -painiketta klikkaamalla.


5. Palkkalaskujen hyväksyjien tehtävä on hyvin samankaltainen kuin tarkastajien. He tarkistavat palkan aiheellisuuden sekä oikean laskennan. Jos ongelmia ei ilmene, he hyväksyvät palkat maksuun laskulta löytyvää ”Hyväksy” -painiketta klikkaamalla.

Myös tässä vaiheessa palkkalaskun hylkääminen on mahdollista, jolloin se palautuu hylkäysperusteen kera palkkalaskun edelliselle käsittelijälle.