Ohje - WiseEconomy: Muutosverokortin lisääminen palkkalaskelmalle

Ohjeet, miten muutosverokortin saa lisättyä palkkalaskelmalle.

1. Muutosverokortin tiedot saadaan lisättyä palkkalaskelmalle klikkaamalla ”Palkan vuosiraja”.


2. Uusi tuloraja kirjataan kohtaan ”Uusi tuloraja” ja klikataan "Tallenna".


3. Järjestelmä laskee uuden palkan vuosirajan alkuvuonna tienatun summan sekä muutosverokortin tulorajan perusteella. Tämän jälkeen muokataan vielä uusi veroprosentti kohdassa ”palkkavero” sekä lisäveroprosentti.


4. Uusi verokortti saadaan liitettyä palkkasopimukselle välilehdellä ”Liitteet”.

Muutosverokortin tietojen lisäämistä tullaan jatkokehittämään niin, että samassa ikkunassa määritetään päiväys, jolloin uusi verokortti on tullut voimaan sekä uusi veroprosentti ja lisäveroprosentti.