Ohje - WiseEconony: Laskujen massahyvittäminen | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseEconony: Laskujen massahyvittäminen

Laskuja voidaan nyt hyvittää massatoiminnolla myyntilaskujen listauksesta.

Huomioita!

Massahyvitys toiminto tekee hyvityslaskun ko. laskun tuoterivien perusteella miinusmerkkisenä alkuperäisellä lähetystavalla.

Massahyvitys toiminnolla ei voi tehdä osahyvityksiä. Jos laskusta on siis esimerkiksi maksettu osa, ei massahyvitystoimintoa voida tehdä.


1. Laskujen massahyvitys tehdään myyntilaskujen listaus -sivulla. Siirrytään järjestelmän hallintapuolella:

→ Taloushallinto
→ Myyntilaskut
→ Myyntilaskut

Myyntilaskujen massahyvitys tehdään myyntilaskujen listaus .näkymässä.


2. Valitaan tilasarakkeeseen ”Maksamattomat”.

Valitaan laskut, jotka halutaan hyvittää.

Massahyvitys valituille laskuille tehdään klikkaamalla ”Hyvitä”. Kun kyseistä painiketta klikataan, lähtee hyvityslasku asiakkaalle alkuperäisellä laskulla olevan laskutustavan mukaisesti.
Valitaan maksamattomista laskuista ne, jotka halutaan hyvittää.


3. Käyttäjän vastuulla on tarkastaa, mitkä laskut ollaan massahyvittämässä.

Hyvä keino on verrata sarakkeita ”Yhteensä” ja ”Avoin summa” sekä tilasarakkeen tilakoodi.

Jos ”Yhteensä” ja ”Avoin summa” sarakkeiden summat eivät vastaa toisiaan, ei massahyvitystä voida tällä laskulle tehdä, vaan siitä tulee tehdä osahyvitys.

Oheiseen kuvaan on merkattu laskut, joita ei voida massa hyvittää.

Jos laskusta on maksettu osa, ei massahyvitystä voida tehdä. Samoin, jos lasku on perinnässä, ei massahyvitystä voida tehdä.