Ohjeet - WiseEconomy: Suorituksen kohdistaminen suorituspäiväkirjan kautta

Ohjeet, miten asiakkaan maksama ylisuoritus saadaan kohdistettua asiakkaan seuraavalle laskulle suorituspäiväkirjan kautta.