Ohjeet - WiseEconomy: Suorituksen kohdistaminen suorituspäiväkirjan kautta | WiseNetwork Oy

Ohjeet - WiseEconomy: Suorituksen kohdistaminen suorituspäiväkirjan kautta

Ohjeet, miten asiakkaan maksama ylisuoritus saadaan kohdistettua asiakkaan seuraavalle laskulle suorituspäiväkirjan kautta.