Ohje - WiseEconomy: Erillisilmoituksen lähettäminen järjestelmästä | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseEconomy: Erillisilmoituksen lähettäminen järjestelmästä

Järjestelmän kautta pystyy lähettämään erillisilmoituksen Tulorekisteriin.

1. Järjestelmä muodostaa tas-laskun ensimmäisestä palkanmaksukuukaudelle muodostetusta palkkalaskusta ja kerää tällöin ennakonpidätyksen ja sotun osuuden jokaista palkansaajaa kohden eritellen nämä tas-laskulle.

Kun tas-lasku on hyväksytty, on tämän jälkeen mahdollista lähettää erillisilmoitus Tulorekisteriin kyseiseltä tas-laskulta.


2. Avataan ostolasku

klikataan vihreällä pohjalla olevaa
”käsittele lasku" -painiketta.

klikataan
”Lähetä erillisilmoitus”.


3. Jos kuukaudella ei ole palkanmaksua vaatii Tulorekisteri tällöin kuitenkin tyhjän erillisilmoituksen. Tällöin kyseiselle kuukaudelle voidaan luoda manuaalisesti nollasummainen ”ostolasku” Verohallinnolle. Lasku tulee nimetä kyseisen kuukauden mukaan esim. ”TAS 2022 / Marraskuu. Lasku hyväksytään tämän jälkeen, jolloin tyhjä erillisilmoitus voidaan lähettää Tulorekisteriin edellä kuvatun mukaisesti.