Ohje - WiseEconomy: Alv-kauden käsittely | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseEconomy: Alv-kauden käsittely

WisePlatformin taloushallinnon työkaluissa on muutama eri tapa alv-kauden käsittelyyn.

Asiakkaillamme on halutessaan mahdollisuus palata vanhaan alv kauden käsittelymalliin.

Alv-kauden vanha käsittelymalli

Alv kauden ollessa suljettu, muodostuvat kaikki sinne pyrkivät tositteet ilman päiväystä kirjanpidon etusivulle puutteellisiin tositteisiin. Tässä mallissa käydään siis puutteelliset tositteet läpi ja tehdään päivämääräkorjaus seuraavalle avoimelle kaudelle.


Alv-kauden nykyinen käsittelymalli

​​​​​​​Tapa 1.

Nykyisessä mallissa alv kausi ei sulkeudu, vaan kirjanpidon etusivulle muodostuu alv-kausien varoituksia. Nämä muodostuvat silloin, jos päätetylle alv-kaudelle on päättämisen jälkeen muodostunut tositteita.

Varoituksia päästään tarkastelemaan klikkaamalla varoitusta kirjanpidon etusivun yhteenvetonäkymässä.


Tapa 2.

Toinen tapa tarkastella alv-kausien varoituksia on siirtyä veroyhteenvetoon valitsemalla:

→ Kirjanpito
→ Raportit
→ Veroyhteenveto

Päätetylle kaudelle päättämisen jälkeen muodostuneista tositteista saadaan lista klikkaamalla "varoitukset"-sarakkeen linkkiä valitulta kuukaudelta.

Etsitään kyseiset tositteet ja korjataan ne seuraavalle kaudelle.

Tämän jälkeen tyhjennetään veroyhteenvedon "varoitukset"-listaus, jolloin varoitus poistuu kirjanpidon etusivulta.