Ohje: WiseCRM - tagin lisääminen usealle henkilö- tai yrityskontaktille yhdellä kertaa | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseCRM: Tagin lisääminen usealle henkilö- tai yrityskontaktille yhdellä kertaa

CRM:n hakutyökalun avulla henkilö- ja yrityskontakteille on mahdollista lisätä tageja "massa-ajoina". Näin tagi saadaan lisätty helposti useille kontakteille kerralla.

Mitä tagit ovat?

Tageja voidaan pitää järjestelmään lisättävinä hakusanoina, joiden avulla esimerkiksi yritys- ja henkilökontaktit voidaan ryhmitellä loogisesti. Näin järjestelmän sisältämä data saadaan pidettyä hyvässä järjestyksessä ja sitä päästään hyödyntämään täysimääräisesti. Tagit toimivat pohjana markkinoinnin ja viestinnän kohderyhmien luomiselle.

Katso opasvideo tagien massalisäyksestä

Katso opasvideolta, miten tageja voi lisätä useille kontakteille yhdellä kertaa. (Huom. Evästeet tulee olla hyväksyttynä, jotta ohjevideot näkyvät.)


Ohje tagien lisäämisestä hakutyökalun avulla

1. Siirrytään hakutyökaluun järjestelmän hallintapuolelta valitsemalla "CRM".

2. Valitaan "Kontaktit"

3. Valitaan "Yritykset" tai "Henkilöt", riippuen siitä kummalle tagi halutaan lisätä.

4. Molemmilla sivuilla hakutyökalu-painike löytyy samasta kohdasta, sivun yläreunasta.


5. Täytetään hakuehdot:

  • Valitaan listalta haettava asia
  • Valitaan listalta kriteeri
  • Kirjoitetaan hakutermi


6. Määritetään halutaanko kaikkien kaikkien hakuehtojen täyttyvän vai riittääkö, että vain joku täyttyy.

7. Painetaan "Tee haku"


8. Määritetään "Toiminnot"-painikkeesta haetulle kohderyhmälle suoritettava toiminto.

9. Valitaan "tagin lisäys / poisto".


10. Kirjoitetaan haluttu tagi ja valitaan sen listalta.

11. Painetaan ”lisää”.

Tagi on nyt lisätty kyseisille kontakteille.

Mikäli kyseinen tagi halutaan poistaa listan kontakteilta painetaan "lisää" sijasta "Poista"-painiketta.