Ohje - WiseCRM: Rajoitus roolien asettamiseen | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseCRM: Rajoitus roolien asettamiseen

Roolien hallinnassa voi rajoittaa, mitä rooleja tietyn roolin omaava käyttäjä voi antaa muille käyttäjille.

1. Avataan järjestelmän hallintapuolelta roolien hallinta

→ "Asetukset"
→ "Roolit"
→ "Roolien hallinta"

Valitaan listauksesta se rooli, jonka oikeutta antaa rooleja muille halutaan rajoittaa.2. Etsitään roolien käyttöoikeuksien hallintataulukosta rivi "roolien hallinta" ja asetetaan sarakkeeseen "muokkaus" käyttöoikeudeksi "rajoitettu".

Tämän jälkeen kyseiselle roolille ilmaantuu näkyviin välilehti "myönnettävät roolit".


3. Siirrytään "myönnettävät roolit" -välilehdelle ja klikataan niiden roolien kohtaan "kyllä", joita kyseinen rooli saa antaa järjestelmän muille käyttäjille.