Ohje - WiseCRM: Henkilön lisääminen | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseCRM: Henkilön lisääminen

Ohjeet uuden henkilökontaktin lisäämiseksi CRM:ään.

Video: Käyttäjän lisääminen, käyttöoikeudet, roolien hallinta

0:06 Henkilön lisääminen CRM:ään

0:24 Henkilön kutsuminen käyttäjäksi

1:06 Roolien lisääminen


Ohjevideo uuden henkilökontaktin lisäämisestä CRM:ään. (Huom. Evästeet tulee olla hyväksyttynä, jotta videot näkyvät.)


Ohje uuden henkilön lisäämiseksi

1. Siirrytään CRM:n henkilökontakteihin valitsemalla järjestelmän hallintapuolella:

→ "CRM"
→ "Kontaktit"
→ "Henkilöt"

2. Klikataan "Lisää uusi kontakti".

Uusi henkilö lisätään "Lisää uusi kontakti" -painikkeella.


3. Kirjoitetaan henkilön tiedot lomakkeelle.

Tiedot kannattaa jo tässä vaiheessa lisätä mahdollisimman täydellisinä.

4. Henkilön perustietojen täyttämisen lisäksi lomakkeelle voi merkitä henkilölle lisättäviä tageja.

Tagien avulla CRM:n kontakteja pystyy ryhmittelemään.

5. Lopuksi painetaan "Tallenna".

Uusi henkilökontakti on nyt lisätty CRM:ään.

Kirjoitetaan henkilön tiedot avautuvalle lomakkeelle ja painetaan "tallenna".


6. Valitsemalla "Pysy täällä" pysytään järjestelmän henkilölistausnäkymässä ja voidaan jatkaa esimerkiksi lisäämään toisen henkilön tiedot.

Valitsemalla "Siirry kontaktiin" järjestelmä avaa juuri luodun kontaktin henkilökortin.

Valitsemalla "Siirry kontaktiin" järjestelmä avaa juuri luodun kontaktin henkilökortin.