WiseRoles – Roolien hallinta | WiseNetwork Oy

WiseRoles – Roolien hallinta

Luku- ja muokkausoikeudet julkaisujärjestelmän materiaaleihin sekä tarkasti rajatut käyttöoikeudet hallintapuolen työkaluihin.

Roolit voidaan määrittää niin, että työntekijöillä on pääsy vain oman työtehtävänsä toteuttamiseen vaadittaviin työkaluihin.

Tarkat luku- ja muokkausoikeudet eri sidosryhmille

Roolien hallinta määrittää tarkat luku- ja muokkausoikeudet järjestelmän muihin osa-alueisiin. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtaiset tunnukset, joille voidaan lisätä erilaisia rooleja. Rooleja voidaan rakentaa hyvinkin tarkasti ja tarvittaessa käyttöoikeudet voidaan räätälöidä jokaista toimintoa myöden jopa yksittäiselle henkilölle. Nettisivuille voidaan luoda alasivuja esimerkiksi eri joukkueille tai yrityksille niin, että kukin toimija pääsee muokkaamaan vain omaa sivuaan.

Roolien avulla rakennetaan myös Intra- ja Extranetsivut, joita pääsee lukemaan vain tietyn roolin omaava, kirjautunut käyttäjä. Organisaation tiedotteet ja yleinen uutisointi saattavat sisältää osittain samoja uutisia ja siksi on järkevää toteuttaa molempien materiaalit samalla julkaisujärjestelmällä.