WiseAccounting - Sähköinen kirjanpito | WiseNetwork Oy

WiseAccounting - Kirjanpito

Automatisoitu kirjanpito, missä myynnit, ostot ja palkat menevät omille tileilleen ilman perinteistä kirjanpitotyötä.

WiseEconomyn kirjanpito-osio pitää sisällään paljon automaattisia toimintoja, jotka vähentävät käyttäjän käsin tekemää työmäärää. Kirjanpidon etusivu näyttää tiiviin yhteenvedon yrityksen liikevaihdosta ja tuloksesta olemassa olevalla tilikaudella ja vertailun vuoksi samat edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Näin vain yhdellä silmäyksellä selviää tilanteen kehittyminen verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Kaikki myynti-, osto- ja palkkalaskut kirjautuvat järjestelmässä automaattisesti oikeille tileilleen.

Kirjanpitäjän/taloushallinnon asiantuntijan tehtävänä onkin vain aika ajoin tarkastaa, että kaikki kirjaukset ovat menneet oikein. Tätä työtä helpottamaan kirjanpidon etusivulle on luotu virheellisten tositteiden esilletuonti. Kaikki tositteet, jotka sisältävät virheen, ovat näin ollen heti nähtävissä eikä niitä tarvitse lähteä etsimään järjestelmästä. Virheelliset tositteet eritellään tositteessa ilmenevän virheen perusteella kolmeen eri kategoriaan:

 • Täsmäytettävät tositteet (tiliöintirivien summat eivät täsmää)
 • Puutteelliset tositteet (tositteessa on puutteellinen tiliöinti, tai esim. yksi tili puuttuu kokonaan)
 • Tositteet, joiden verokoodi ei vastaa alv kantaa (verokoodin ollessa virheellinen).


Järjestelmä pitää sisällään kolme kirjanpidon osion välilehteä:

 • Tilikartta
 • Raportit
 • Asetukset


Tilikartta
Tilikarttapohjana käytämme Liikekirjurin tai Yhdistyskirjurin tilikarttapohjia, riippuen asiakkaan tarpeista. Tilikartan muokkaaminen ja uuden tarvittavan tilin luominen on helppoa.


Raportit​​​​​​​
Järjestelmä pitää sisällään seuraavat kirjanpidon raportit, joiden avulla kirjanpidon seuraaminen on ajantasaista:

 • Pääkirja
 • Päiväkirja
 • Tosite
 • Tase
 • Tuloslaskelma
 • Tilikaudet
 • Alv-laskelma
 • Veroyhteenveto
 • Tase-erittely
 • Palkkatositteet


Tuloslaskelman sekä taseen tarkastelu on tehty WiseEconomyssa mahdollisimman yksinkertaiseksi. Raporteilta saa muutamalla klikkauksella haettua toteumat kuukausittain, kvartaaleittain sekä vuosittain. Myös erillisten tilikausien toteumien vertailu keskenään on helppoa ja esimerkiksi saman kuukauden toteumien vertaaminen kahdella eri tilikaudella on toteutettu järkevästi.

Raportteihin upotettujen linkkien avulla on mahdollista porautua tilikohtaiseen tapahtumien erittelyyn sekä yksittäisille laskuille ja tositteille. Tapahtumat muodostuvat päiväkirja, pääkirja sekä tosite -raporteille päivämääräjärjestyksessä. Kyseisillä listoilla on myös eritelty tapahtuman verokoodi sekä veroprosentti, mikä tekee kokonaisuudesta hyvin selkeän.

Alv-laskelmalle muodostuvat halutun ajanjakson maksettavat sekä vähennettävät verot. Järjestelmä laskee automaattisesti maksettavan tai palautukseen oikeuttavan veron. Raportti erittelee kyseisellä ajanjaksolla käytetyt verokannat ja tietyn verokannan muodostumisen tarkastelu sekä virheiden etsiminen on helppoa.

Veroyhteenveto kerää yhteen suljettujen alv-kausien tiedot ja ne voidaan ilmoittaa Verohallinnolle järjestelmän kautta. Tase-erittely on myös nähtävissä suoraan järjestelmästä ja halutun kuukauden tai koko vuoden palkkatosite löytyy omalta raportiltaan.

Asetukset

Kirjanpidon asetuksissa voidaan asettaa toimintojen vastiketilit ja esimerkiksi lisätä kustannuspaikat ja automaattiset poistot.

Muut taloushallinnon työkalut

WiseInvoice - Myyntilaskut

Automatisoidut laskutus- ja perintäratkaisut monipuolisella analytiikalla.

Lue lisää

WiseBill - Ostolaskut

Sähköinen ostolaskujen käsittely: pysy aina ajantasalla ostolaskujen tilasta ja käsittele ne helposti sekä joustavasti.

Lue lisää

WisePay - Palkkajärjestelmä

Tulorekisteriohjatussa WiseEconomyn WisePay-palkkaosiossa saa laskettua helposti ja kattavasti työntekijöiden palkat.

Lue lisää