CRM:n ryhmät

Ryhmätyökalua voi hyödyntää esimerkiksi erilaisten joukkueiden tai
myyntiryhmien toiminnassa.


Erityisesti, jos tietty ryhmä on oma talousyksikkönsä tai ryhmän tietojen hallinnointi halutaan antaa tietylle henkilölle, työkalu kannattaa ottaa käyttöön.

Ryhmälle voidaan asettaa nimi, omistajia, jäseniä ja oma laskutuspohjansa.

Ryhmän omistajalle annetaan lisäksi rooli, joka määrittelee sen, mitä kaikkea hän näkee ryhmäänsä tai muun organisaation toimintaan liittyen admin-hallinnassa.

Ryhmän omistajalle voidaan antaa mm. oikeudet päivittää ryhmänsä henkilöiden yhteystietoja sekä lisätä ja poistaa henkilöitä.

Omistaja voi myös maksaa ja lähettää ryhmäänsä liittyviä laskuja, ja tarkastella ryhmän talouteen liittyviä raportteja.

Täten organisaation alla toimivat erilaiset ryhmät saavat järjestelmästä irti täyden hyödyn GDPR:n huomioiden.

Myös organisaation toiminta helpottuu, kun kaikkien ryhmien talous toimii samassa järjestelmässä eikä erillisiä exceleitä tarvitse ylläpitää.