Hakutyökalun avulla hyödynnät WiseCRM:n sisältämää tietoa

WisePlatformin sisältämä hakutyökalu on yksi keskeisimpiä apuvälineitä WiseCRM:n sisältämän tiedon hyödyntämiseksi. Tutustu hakutyökalun toiminnallisuuksiin.

Hakutyökalun avulla voidaan WiseCRM:n sisältämään tietoa hakea, ryhmitellä ja lajitella erilaisten kriteerien avulla. Tämän jälkeen ryhmille voidaan suorittaa erilaisia massatoimintoja.

Keskeinen osa CRM:n kerryttämän datan analysointiin ja toimenpiteiden toteuttamiseen on WiseCRM:stä löytyvä hakutyökalu.

Hakutyökalun toiminta perustuu koko järjestelmää ohjaavan WiseCRM:n toimintaan. Kaikki järjestelmän kontakteihin liittyvä tieto tallentuu tietokantaan, josta voidaan tehdä mitä moninaisempia hakuja erilaisin hakukriteerein ja -termein. Näin saadaan luotuja tarkkoja kontaktiryhmiä niin yritys- kuin henkilökontakteistakin. Tämä jälkeen rajatuille ryhmille voidaan halutessa suorittaa erilaisia massatoimintoja.

Järjestelmästä voidaan helposti hakea esimerkiksi tietyn tuotteen tilanneet, uutiskirjeen avaajat tai vaikkapa tiettyyn tapahtumaan osallistuneet henkilöt. Hakuja voidaan tehdä myös yritystiedoista.


1. Mistä löydän hakutyökalun?

Hakutyökalu löytyy järjestelmän hallintapuolelta kohdasta:

→ "CRM"
→ "Kontaktit"
→ "Yritykset" tai "Henkilöt" sen mukaan kumpia kontakteja halutaan hakea/suodattaa.
​​​​​​​→ Molempien sivujen yläreunasta löytyy samasta paikasta "Hakutyökalu"-painike (ks. kuvat alla).

Polku yrityskontaktien hakutyökaluun.

Polku henkilökontaktien hakutyökaluun.


2. Mitä asioita voin hakea hakutyökalun avulla?

Hakutyökalun yritys- ja henkilökontakteista löytyvät omat hakuehtonsa, joiden mukaan kontakteja voidaan suodattaa. Yhdellä haulla pystyy hakemaan useiden eri asioiden ja hakukriteerien mukaan, jolloin suodatettavat ryhmät voivat olla hyvinkin tarkasti rajattuja.

Yrityskontaktit

Yrityskontaktit voidaan tällä hetkellä hakutyökalun avulla suodattaa yhteensä 48 eri asian mukaan:

 • Yritysten tiedot (mm. nimi, yhteyshenkilö, liikevaihto, henkilöstömäärä, toimiala, sijainti, yhteystiedot, tuotteet...)
 • Yritysten yhteystiedot (mm. sähköposti, puhelin, osoite, maa...)
 • Sopimustiedot (sopimuksen nimi, aloituspäivä, lopetuspäivä, sopimuksen tila)


Esimerkki: WiseCRM:n tiedoista voitaisiin hakutyökalun avulla helposti hakea esimerkiksi kaikista järjestelmään syötetyistä yrityksistä ne, joiden liikevaihto on yli 200 000 e, sijainti pääkaupunkiseudulla ja joiden kanssa on sopimus päättynyt edellisenä vuonna.

Tämän jälkeen haetulle kohderyhmälle on mahdollista suorittaa erilaisia massatoimintoja, kuten lisätä tagi tai lähettää sähköpostia.

Henkilökontaktit

Henkilökontaktit voidaan tällä hetkellä hakutyökalun avulla suodattaa yhteensä 72 eri asian mukaan:

 • Henkilötiedot (mm. nimi, yhteystiedot, syntymäaika, ikä...)
 • Henkilöön liittyvien yritysten tiedot (mm. nimi, liikevaihto, henkilöstömäärä, yrityksen yhteystiedot, vienti- ja tuontimaat...)
 • Henkilöön liittyvien yritysten sopimukset
 • Tapahtumat (mm. kutsut, ilmoittautumiset, kutsujen avaukset, klikkaukset...)
 • Sähköpostimarkkinointi (viestien tilat: lähetetty, avattu, klikattu, postituslistat)
 • Tilatut tuotteet (tuote, tilausaika, tilauksen suuruus)
 • Henkilön sopimukset (sopimuksen tila, - numero, aloituspäivä, lopetuspäivä...)
Esimerkki: WiseCRM:n tiedoista voidaan helposti hakea esimerkiksi uskollisimpia asiakkaita, jotka ovat ostaneet viime vuonna tuotteita yli 200 eurolla ja tämän lisäksi osallistuneet tiettyihin tapahtumiin sekä avanneet heille lähetettyjä sähköpostiviestejä.

Tämän jälkeen haetulle kohderyhmälle on mahdollista suorittaa erilaisia massatoimintoja, kuten lisätä tagi, lisätä postituslistalle tai lähettää sähköpostia.

3. Mitä toimintoja hakutyökalussa voidaan suorittaa kontakteille?

Kun haluttu ryhmä on saatu hakutyökalun avulla rajattua, voidaan sille suorittaa erilaisia massatoimintoja.

Yrityskontaktien puolella voidaan hakutyökalun avulla suodatetuille ryhmille suorittaa seuraavia toimintoja:

 • Sähköpostin lähetys
 • Tagin lisäys / poisto
 • Osoitetarrojen tulostaminen
 • Raportin tuonti / vienti
 • Myynnin seurataan lisääminen
 • Tapahtuman kutsuttaviin lisääminen
 • Yritysten poistaminen

Henkilökontaktien puolella voidaan hakutyökalun avulla suodatetuille ryhmille suorittaa seuraavia toimintoja:

 • Sähköpostin lähetys
 • Tagin lisäys / poisto
 • Osoitetarrojen tulostaminen
 • Tekstiviestin lähettäminen
 • Postituslistalle lisääminen
 • Tapahtuman kutsuttaviin lisääminen
 • Henkilöiden poistaminen
 • Roolin lisääminenHakutyökaluun liittyvät videot

Video hakutyökalun toiminnasta.

Video, miten hakutyökalun avulla tehdään tagien massalisäys.


Hakutyökaluun liittyvät ohjeet

Ohje - WiseCRM: Hakutyökalu

Hakutyökalu on monipuolinen työkalu, jonka avulla järjestelmän tietokannasta voidaan hakea mitä moninaisempia kontaktiryhmiä ja suorittaa ryhmille erilaisia massatoimintoja.

Lue lisää


Ohje - WiseCRM: Tagin lisääminen usealle henkilö- tai yrityskontaktille yhdellä kertaa

CRM:n hakutyökalun avulla henkilö- ja yrityskontakteille on mahdollista lisätä tageja "massa-ajoina". Näin tagi saadaan lisätty helposti useille kontakteille kerralla.

Lue lisää