WiseLeads – Liidikehitys | WiseNetwork Oy

WiseLeads apuna myynnin seurannassa

WiseLeads on WisePlatformin sisältämä myynnin seurannan työkalu, jonka avulla voidaan seurata liidien kehitystä sekä myynnin toimenpiteitä.

WiseLeads mahdollistaa myyjäkohtaisen myynnin seurannan, myynnin yhteenvedon ja liidien kehityksen.

Myyntiprosessin systemaattisuus sekä sen ohjaaminen ovat myynnin kokonaisuuden kannalta tärkeitä asioita. Myyntiprosessin suunnitelmallisuus vaikuttaa oleellisesti mm. siihen, miten tulevan myynnin ennustaminen onnistuu. Toteuttamalla suunnitelmaa pystytään myös varmistamaan, että myyntiprosessin jokaisessa vaiheessa myyjät keskittyvät oikeisiin asioihin.

Yritysten myyntiprosessit muotoutuvat yrityksen toiminnan pohjalta eikä kahden eri yrityksen myyntiprosessit ole samanlaiset. Myyntiprosessi tulee siis suunnitella yrityskohtaisesti.

Wise Leads - myynnin yhteenvetoa sekä myyjäkohtaista seurantaa

Liidikehitys on kiinteä osa myyntiä ja asiakkuudenhallintaa. WiseLeads- myynnin seurannalla saadaan johdettua henkilökohtaista myyntityötä.

WisePlatformissa myynnin seurannan työkalu toimii taulukkomuodossa. Liidin kehitystä kuvataan siirtämällä yritys taulukossa eteenpäin, kunnes kauppa on voitettu tai hävitty. Matkan varrella liidille voidaan kirjata erilaisia aktiviteetteja ja muistiinpanoja.

Myynnin seurannan -työkalusta nähdään, missä vaiheessa kukin asiakkuus on myyntiprosessissa. Yhdellä silmäyksellä nähdään myös, mitä toimenpiteitä kyseisen asiakkaan kanssa on tehty.

Työkalussa on nähtävillä yhteenvetona myös eri tasoilla olevien kauppojen arvioidut summat ja tarjousten arvot. Näkymä voi olla yhteinen tai myyjäkohtainen.

Myynnin seurannan työkalusta nähdään helposti missä vaiheessa kukin asiakkuus on myyntiprosessissa.

Koska yritysten myyntiprosessit ovat erilaisia, WisePlatformin myynnin seurannan työkalu mahdollistaa, että jokainen yritys voi itse räätälöidä oman seurantatalukkonsa sisällön. Näin saadaan luotua jokaisen yrityksen liiketoimintaa sekä sen omia tavoitteita palvelevat toimintamallit.