WisePay - tulorekisteri ohjattu palkkajärjestelmä | WiseNetwork Oy

WisePay - tulorekisteri ohjattu palkkajärjestelmä

Tulorekisteriohjatussa WiseEconomyn WisePay-palkkaosiossa saa laskettua helposti ja kattavasti työntekijöiden palkat.

Palkkaosion avulla palkkasopimusten muodostaminen ja palkanmaksu on tehty helpoksi. Työntekijöiden palkat, niiden sivukulut sekä ennakonpidätykset ovat helposti yrityksestä vastaavien henkilöiden seurattavissa. Palkkojen kokonaiskustannusten helppo seurattavuus tukee yritysjohdon päätöksentekoa esimerkiksi uuden työntekijän palkkaamisessa.

WisePay-palkkaosio saadaan piilotettua roolien avulla niin, että vain palkkoja laskevat henkilöt sekä yritysjohto pääsevät niitä tarkastelemaan. Palkkaa saavien henkilöiden palkkalaskelma puolestaan muodostuu järjestelmään kuukausittain henkilön omien tietojen taakse.

WisePay pitää sisällään seuraavat välilehdet:

  • Palkkasopimukset
  • Palkkatuotteet
  • Palkkalaskut


Palkkasopimukset-välilehdellä luodaan kaikkien yritysten työntekijöiden palkkasopimukset. Palkkasopimuksen tekeminen on tehty selkeäksi ja valmiiksi tehdyt palkkatuotteet edesauttavat palkkaominaisuuksien helppokäyttöisyyttä. Jokaisen työntekijän palkka lasketaan aina palkkasopimuksen kautta ja laskennan tueksi luotu automatiikka varmistaa palkanlaskennan paikkansapitävyyden.

Palkkatuotteet-välilehdellä voidaan muodostaa erilaisia yrityksen käyttämiä palkkatuotteita, kuten kuukausipalkka, tuntipalkka tai palkan lisät. Kaikki vaadittavat palkan lajit haetaan tulorekisterin palkkakoodien perusteella, joka edesauttaa kuukausittain palkoista tehtävien tulorekisteri-ilmoitusten tekemistä.

Palkkalasku Kun palkka on laskettu palkkasopimuksella, voidaan siitä muodostaa palkkalasku. Palkkalaskut pitävät sisällään tarkastus- ja hyväksyntäominaisuudet, samalla tavalla kuin ostolaskuilla. Palkkalaskun hyväksynnän ja maksun tapahtuessa data siirtyy automaattisesti kirjanpidon henkilöstökulujen tileille ja järjestelmän kautta voidaan lähettää Tulorekisteri-ilmoitukset sekä erillisilmoitus.
​​​​​​​